"Android" - Svensk översättning

EN

"Android" på svenska

volume_up
Android {substantiv}
SV
SV

"Android" på engelska

EN
EN

Android {substantiv}

volume_up
1. telekommunikation
Android
Available on iOS and Android; may come pre-installed on Android
Tillgängligt i iOS och Android, många är förinstallerade i Android
Chrome for Android Beta is available on phones and tablets running Android 4.0+, Ice Cream Sandwich.
Betaversionen av Chrome för Android finns till mobiler och pekdatorer som Android 4.0 eller senare (Ice Cream Sandwich) körs i.
Ladda ned från Google Play (Android
SV

Android {utrum}

volume_up
1. telekommunikation
Android
Tillgängligt i iOS och Android, många är förinstallerade i Android
Available on iOS and Android; may come pre-installed on Android
Betaversionen av Chrome för Android finns till mobiler och pekdatorer som Android 4.0 eller senare (Ice Cream Sandwich) körs i.
Chrome for Android Beta is available on phones and tablets running Android 4.0+, Ice Cream Sandwich.
Ladda ned från Google Play (Android
Download from Google Play (Android

Användningsexempel för "Android" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishJabra_CLIPPER - Best Android phone accessory, Mainichi Cofmmunication, Japan
Jabra_CLIPPER - Bästa Androidtillbehör, Mainichi Communication, Japan
EnglishAvailable on iOS and Android; may come pre-installed on Android
Tillgängligt i iOS och Android, många är förinstallerade i Android
EnglishBecause Android sandboxes applications from each other, applications must explicitly share resources and data.
Eftersom Android förhindrar att appar utför åtgärder åt varandra måste apparna uttryckligen dela resurser och data.
EnglishChrome for Android Beta is available on phones and tablets running Android 4.0+, Ice Cream Sandwich.
Betaversionen av Chrome för Android finns till mobiler och pekdatorer som Android 4.0 eller senare (Ice Cream Sandwich) körs i.
EnglishDownload from Google Play (Android
EnglishChrome for Android is in Beta to gain an understanding of the key areas and features that will be important on the new platform.
Chrome for Android finns i betaversion för att vi ska förstå vilka områden och funktioner som kommer att vara viktiga för den nya plattformen.
EnglishThe multi-process architecture in Chrome for Android sets the foundation for this and establishes clear boundaries between web page content.
Arkitekturen med flera processer i Chrome for Android är grunden för detta och skapar tydliga gränser mellan innehåll på webbsidor.
EnglishAt Ascom Network Testing we work with most platforms iOS, Android, Symbian and Windows Mobile and we see big challenges in the area in the future.
På Ascom jobbar vi med de flesta plattformarna som iOS, Android, Symbian samt Windows Mobile och ser stora utmaningar i området i framtiden.
EnglishApplications statically declare the permissions they require, and the Android system prompts the user for consent at the time the application is installed.
Appar intygar statiskt att de har de behörigheter som krävs och Android-systemet ber användaren om godkännande då appen installeras.
EnglishAvailable on most devices that come with a pre-installed email program (Android, BlackBerry, iPhone, Nokia/Symbian, Palm, Windows Mobile)
Tillgängligt på de flesta enheter som innehåller ett förinstallerat e-postprogram (Android, BlackBerry, iPhone, Nokia/Symbian, Palm och Windows Mobile)
EnglishAndroid has no mechanism for granting permissions dynamically (at run-time) because it complicates the user experience to the detriment of security.
Android har ingen funktion för att bevilja behörighet dynamiskt (under körning) eftersom det försvårar användarupplevelsen och försämrar säkerheten.
EnglishChrome for Android complements this security framework with a solid multi-process architecture that is designed from the ground up to improve robustness, responsiveness and security.
I Chrome for Android kompletteras säkerhetsramverket med en arkitektur med separata processer som är utformad från grunden för att förbättra stabiliteten, tillgängligheten och säkerheten.