EN

Andes {egennamn}

volume_up
1. allmänt
Andes
In the Andes, this glacier is the source of drinking water for this city.
I Anderna är glaciären dricksvattenkällan för den här staden.
A brief digression: Commissioner, negotiations with the countries of the Andes and Central America have been completed.
Förhandlingarna med länderna i Anderna och Centralamerika har slutförts.
There is no sense in trying to have direct competition between the small farmer in Chad and the big farmer in Minnesota, or between the shepherds of the Andes and the latifundia of New Zealand.
Det finns ingen rim och reson i att låta bonden från Tchad konkurrera direkt med storbonden från Minnesota, och herden från Anderna med storgodsägaren från Nya Zeeland.
2. geografi
Andes (även: The Andes)
In the Andes, this glacier is the source of drinking water for this city.
I Anderna är glaciären dricksvattenkällan för den här staden.
A brief digression: Commissioner, negotiations with the countries of the Andes and Central America have been completed.
Förhandlingarna med länderna i Anderna och Centralamerika har slutförts.
There is no sense in trying to have direct competition between the small farmer in Chad and the big farmer in Minnesota, or between the shepherds of the Andes and the latifundia of New Zealand.
Det finns ingen rim och reson i att låta bonden från Tchad konkurrera direkt med storbonden från Minnesota, och herden från Anderna med storgodsägaren från Nya Zeeland.
SV

Anderna {egennamn}

volume_up
1. allmänt
Anderna
I Anderna är glaciären dricksvattenkällan för den här staden.
In the Andes, this glacier is the source of drinking water for this city.
Förhandlingarna med länderna i Anderna och Centralamerika har slutförts.
A brief digression: Commissioner, negotiations with the countries of the Andes and Central America have been completed.
Det finns ingen rim och reson i att låta bonden från Tchad konkurrera direkt med storbonden från Minnesota, och herden från Anderna med storgodsägaren från Nya Zeeland.
There is no sense in trying to have direct competition between the small farmer in Chad and the big farmer in Minnesota, or between the shepherds of the Andes and the latifundia of New Zealand.
2. geografi
Anderna
I Anderna är glaciären dricksvattenkällan för den här staden.
In the Andes, this glacier is the source of drinking water for this city.
Förhandlingarna med länderna i Anderna och Centralamerika har slutförts.
A brief digression: Commissioner, negotiations with the countries of the Andes and Central America have been completed.
Det finns ingen rim och reson i att låta bonden från Tchad konkurrera direkt med storbonden från Minnesota, och herden från Anderna med storgodsägaren från Nya Zeeland.
There is no sense in trying to have direct competition between the small farmer in Chad and the big farmer in Minnesota, or between the shepherds of the Andes and the latifundia of New Zealand.
Anderna
I Anderna är glaciären dricksvattenkällan för den här staden.
In the Andes, this glacier is the source of drinking water for this city.
Förhandlingarna med länderna i Anderna och Centralamerika har slutförts.
A brief digression: Commissioner, negotiations with the countries of the Andes and Central America have been completed.
Det finns ingen rim och reson i att låta bonden från Tchad konkurrera direkt med storbonden från Minnesota, och herden från Anderna med storgodsägaren från Nya Zeeland.
There is no sense in trying to have direct competition between the small farmer in Chad and the big farmer in Minnesota, or between the shepherds of the Andes and the latifundia of New Zealand.

Användningsexempel för "Andes" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe social situation in the Andes countries deserves more attention.
De sociala förhållandena i de andinska länderna förtjänar ökad uppmärksamhet.
EnglishIn the Andes, this glacier is the source of drinking water for this city.
I Anderna är glaciären dricksvattenkällan för den här staden.
EnglishThe social situation in the Andes countries deserves more attention.
Många invånare lever fortfarande i yttersta misär.
EnglishWe are working together in the Caribbean region, and hope to extend our cooperation to the Andes region.
Vi arbetar tillsammans i Västindien och hoppas kunna utvidga vårt samarbete till det andinska området.
EnglishA brief digression: Commissioner, negotiations with the countries of the Andes and Central America have been completed.
En kort utvikning: Herr kommissionsledamot! Förhandlingarna med länderna i Anderna och Centralamerika har slutförts.
EnglishMoreover, you end up in so many exotic places around the world, such as the interior of Mongolia or high up in the Andes – how many get there?
Siffran för Europa är tre procent – nog så intressant inte minst med tanke på diskussionen om källsortering och eventuella avgifter per kilo hushållsavfall.
EnglishFirst of all, a partnership-oriented agreement on cooperation with the Andes countries can help defuse the explosive political and social situation in the region.
För det första kan ett partnerskapsorienterat avtal om samarbete med de andinska länderna bidra till att mildra den explosiva politiska och sociala situationen i regionen.
EnglishThere is no sense in trying to have direct competition between the small farmer in Chad and the big farmer in Minnesota, or between the shepherds of the Andes and the latifundia of New Zealand.
Det finns ingen rim och reson i att låta bonden från Tchad konkurrera direkt med storbonden från Minnesota, och herden från Anderna med storgodsägaren från Nya Zeeland.
EnglishAnother case is that of Nixon Moreno, a student leader at the University of the Andes, elected to the university council several times and president of the Federation of University Centres.
Ett annat fall är Nixon Moreno, en studentledare på Andernas universitet, som valdes till universitetsrådet flera gånger och till president för förbundet för universitetscentrum.

Synonymer (svenska) till "ande":

ande
andas
and
Swedish
anda
Swedish