"andalusite" - Svensk översättning

EN

"andalusite" på svenska

volume_up
andalusite {substantiv}
SV

"Andalusien" på engelska

EN

andalusite {substantiv}

volume_up
1. geologi
andalusite
SV

Andalusien {egennamn}

volume_up
1. geografi
Andalusien
En kommentar: det har sagts att Andalusien är ett territorium med ett rikt jordbruk.
As an aside, it was stated that Andalusia is a very rich agricultural area.
Studieresa till regionerna Andalusien, Valencia och Madrid (omröstning)
Fact-finding mission to the regions of Andalusia, Valencia and Madrid (vote)
Studieresa till regionerna Andalusien, Valencia och Madrid (debatt)
Fact-finding mission to the regions of Andalusia, Valencia and Madrid (debate)
Andalusien
Såvitt jag vet är Alsace eller Andalusien relativt rika regioner ur jordbrukssynpunkt.
As far as I know, Alsace and Andalucia are, in terms of farming, fairly prosperous regions.
I Andalusien och i andra regioner i Spanien, t.ex., kan en total frikoppling få mycket skadliga effekter.
For example, in Andalucia and other regions of Spain this total decoupling may be very harmful.
Jag har kontaktats av en väljare som äger en andra bostad i närheten av Sabinillas i den spanska regionen Andalusien.
I have been contacted by a constituent who currently owns a second home near Sabinillas in Andalucía, Spain.