"and besides" - Svensk översättning

EN

"and besides" på svenska

EN

and besides {adverb}

volume_up
and besides
Today's decision is disappointing and, besides, lacking in ambition.
Dagens beslut är en besvikelse och dessutom är det inte tillräckligt långtgående.
It is counter-productive and, besides, a bizarre waste of taxpayers' money.
Det är kontraproduktivt och dessutom ett bisarrt slöseri med skattebetalarnas pengar.
We shall make our voice heard on these issues, of course, and on many others besides.
Vi kommer självklart att göra vår röst hörd i dessa frågor och dessutom i många andra.

Användningsexempel för "and besides" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishBesides, we must not forget that the EU invariably serves as a shop window too.
Dessutom får vi inte heller glömma att EU alltid fungerar som ett skyltfönster.
EnglishBesides, the connection with Tehran's present hardline nuclear course is evident.
Dessutom är anknytningen till Teherans nuvarande hårda kärnkraftlinje uppenbar.
EnglishBesides, these competencies are essential for defence and security policy as well.
Dessutom är dessa kompetenser också viktiga för försvaret och säkerhetspolitiken.
EnglishBesides the obligations laid down in the Treaty, the Council requires openness.
Utöver de skyldigheter som fastställs i fördraget föreskriver rådet öppenhet.
EnglishThere are several other Member States besides Romania that have similar concerns.
Det finns flera andra medlemstater förutom Rumänien som har liknade problem.
EnglishBesides, the regime itself recognises that it is a political/military organisation.
Därutöver måste regimen själv erkänna att den är en politisk/militär organisation.
EnglishThere are hundreds of dead whose passing we regret, and many more wounded besides.
Det finns hundratals döda vars bortgång vi beklagar, och många fler sårade därtill.
EnglishBesides, the regime itself recognises that it is a political/ military organisation.
Sex: hjälp och stöd för att de paramilitära organisationerna skall kunna upphöra.
EnglishBesides, it is along the same lines as Mrs De Palacio's directive on the same issue.
Det går för övrigt i samma riktning som direktivet från de Palacio i denna fråga.
EnglishBesides being an economic entity, Europe is a community based on common values.
Europa är en ekonomisk enhet, men också ett samhälle som bygger på gemensamma värden.
EnglishBesides, the compromise amendments submitted resolve any problems there may be.
De kompromissändringsförslag som lagts fram löser alla problem som kan tänkas uppstå.
EnglishBesides, almost all consumers want full information about the foods they buy.
För övrigt vill nästan alla konsumenter ha all information om de livsmedel de köper.
EnglishBesides its unity, Europe is also characterised by its cultural diversity.
Europa utmärker sig vid sidan av sin enhetlighet genom sin kulturella mångfald.
EnglishBesides, I consider it unnecessary and costly to establish new structures.
Dessutom anser jag det vara onödigt och kostsamt att bygga upp nya strukturer.
EnglishBesides, I am in general very critical of the use of the Flexibility Instrument.
Jag är dessutom rent allmänt mycket kritisk till användningen av flexibilitetsmekanismen.
EnglishDoha, moreover, besides being a trade agenda, is also a development agenda.
Doha är dessutom inte bara en handelsagenda utan även en utvecklingsagenda.
EnglishBesides, Europe has its own unhappy experience of political appeasement.
Dessutom har ju Europa dåliga erfarenheter av vad eftergiftspolitik kan leda till.
EnglishIt is counter-productive and, besides, a bizarre waste of taxpayers' money.
Det är kontraproduktivt och dessutom ett bisarrt slöseri med skattebetalarnas pengar.
EnglishAnd I'm afraid of many, many more things besides that people can't even guess at.
Och jag är rädd för flera saker- -som folk inte ens kan föreställa sig.
EnglishBesides, without an authoritative leadership, Parliament is in danger of losing its way.
Utan en stark regering riskerar dessutom parlamentet att komma bort i hanteringen.

Liknande översättningar för "and besides" på svenska

and konjunktion
Swedish
besides adverb
besides preposition
and the like
and then adverb
Swedish
and yet konjunktion
Swedish
and more
Swedish
and counting. substantiv