"anchovy" - Svensk översättning

EN

"anchovy" på svenska

volume_up
anchovy {substantiv}
SV
volume_up
anchovies {enb. plur.}
EN

anchovy {substantiv}

volume_up
1. iktyologi
anchovy

Användningsexempel för "anchovy" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishHowever, according to the rapporteur, the anchovy stock has not yet recovered.
Enligt föredraganden har dock ansjovisbeståndet ännu inte återhämtat sig.
EnglishThe anchovy fishery in the Bay of Biscay is of great socio-economic importance.
Ansjovisfisket i Biscayabukten har stor social och ekonomisk betydelse.
EnglishThe anchovy fishery in the Bay of Biscay is of considerable social and economic importance.
Ansjovisfisket i Biscayabukten har stor social och ekonomisk betydelse.
EnglishI am referring to the plan for anchovy stocks and the use of exotic species in aquaculture.
Jag talar om planen för ansjovisbestånden och användningen av främmande arter i vattenbruket.
EnglishLong-term plan for the anchovy stock in the Bay of Biscay and the fisheries exploiting that stock (
Långsiktig plan för ansjovisbeståndet i Biscayabukten och det fiske som utnyttjar det beståndet (
EnglishThe anchovy stock in the Bay of Biscay was threatened with collapse and the fishery was therefore closed in 2005.
Ansjovisbeståndet i Biscayabukten riskerade att kollapsa och fisket stängdes därför 2005.
EnglishI, too, am going to address the issue of management plans for anchovy and Atlantic horse mackerel stocks.
Även jag kommer att ta upp frågan om förvaltningsplanerna för bestånden av ansjovis och taggmakrill.
EnglishThe Council blocked several plans for anchovy fisheries.
Rådet blockerade en rad planer för fiske av ansjovis.
EnglishThe fish stocks of commercial importance at the present time include hake, horse mackerel, sardinella and anchovy.
De fiskebestånd som är av kommersiell vikt för närvarande är kummel, taggmakrill, sardineller och ansjovis.
EnglishThe anchovy fishery in the Bay of Biscay has been closed since 2005 due to the poor condition of the anchovy stock.
Ansjovisfisket i Biscayabukten har varit stängt sedan 2005 på grund av ansjovisbeståndets bräckliga tillstånd.
English. - The anchovy fishery in the Bay of Biscay has been closed since 2005 due to the poor state of that stock.
Ansjovisfisket i Biscayabukten har varit stängt sedan 2005 på grund av ansjovisbeståndets bräckliga tillstånd.
EnglishThe Council is aware of the critical level of anchovy stocks in the Bay of Biscay to which Mr Ortuondo Larrea refers.
Rådet är medvetet om den kritiska situationen för ansjovisbestånden i havet utanför Kantabrien som ledamoten tar upp.
English(ES) Mr President, Commissioner, anchovy fishing in the Bay of Biscay ceased in 2005 due to the poor state of stocks.
(ES) Herr talman, fru kommissionsledamot! Ansjovisfisket i Biscayabukten upphörde 2005 på grund av beståndets dåliga skick.
EnglishThe worrying conservation status of the anchovy stock in the Bay of Biscay led to the closure of the fisheries in 2005.
skriftlig. - (PT) Det oroväckande läget för bevarandet av ansjovisbeståndet i Biscayabukten ledde till att detta fiske stängdes 2005.
EnglishA new management plan is needed to resolve this problem which is linked to the anchovy stock and which does not need to be renegotiated every year.
En ny förvaltningsplan som inte måste omförhandlas varje år behövs för att lösa detta problem med ansjovisbeståndet.
EnglishAlthough catch quotas have been introduced for the anchovy fishery in the Bay of Biscay, this does not apply to pelagic species and tuna.
skriftlig. - (DE) Även om fångstkvoter har införts för ansjovisfisket i Biscayabukten gäller dessa inte pelagiska arter och tonfisk.
EnglishAs for the Southern stocks of anchovy in ICES zone IX, the TAC was fixed at 10 000 tonnes for the whole of 2000 as opposed to 13 000 tonnes in 1999.
För det södra ansjovisbeståndet, i ICES-zonen IX, fastställdes den tillåtna totalfångsten till 10 000 ton för år 2000 mot 13 000 ton för 1999.
EnglishI would like to state that this transfer will not increase the pressure of fishing on anchovy stocks overall, over the whole Community fishing area.
Jag skulle vilja nämna att denna överföring inte kommer att öka fisketrycket på ansjovisbeståndet i sin helhet, inom hela gemenskapens fiskeområde.
EnglishThis requires maintaining anchovy stocks in the Bay of Biscay at a level that allows for sustainable exploitation in economic, environmental and social terms.
Det innebär att ansjovisbeståndet i Biscayabukten måste bevaras på en nivå som tillåter ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart fiske.
EnglishThe aim was to give the rapporteurs (Mr Gallagher on horse mackerel and Ms Bilbao Barandica on anchovy) a political mandate to negotiate with the Council.
Syftet var att ge föredragandena (Pat the Cope Gallagher för taggmakrill och Izaskun Bilbao Barandica för ansjovis) ett politiskt mandat att förhandla med rådet.