"ancestor" - Svensk översättning

EN

"ancestor" på svenska

volume_up
ancestor {substantiv}
EN

ancestor {substantiv}

volume_up
ancestor
volume_up
anfader {utr.} (förfader)
We branch off of a common ancestor to modern chimpanzees about six or eight million years ago.
Vår gren kommer från en gemensam anfader till de moderna chimpanserna för ungefär sex eller åtta miljoner år sedan.
ancestor
volume_up
stamfader {utr.} (förfader)
ancestor (även: forebear, parent, forbear)
But by now, everybody agrees that the elephant had an aquatic ancestor.
Men idag, håller alla med om att elefanten hade en förfader som levde i vattenmiljö.
The two human DNA sequences go back to a common ancestor quite recently.
De två mänskliga DNA-sekvenserna går tillbaka till en gemensam förfader helt nyligen.
So back in 1982 I said, "Well perhaps the elephant had an aquatic ancestor."
Så 1982 sa jag, "Kanske hade elefanten en förfader som levde i en vattenmiljö."

Användningsexempel för "ancestor" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishSo back in 1982 I said, "Well perhaps the elephant had an aquatic ancestor."
Så 1982 sa jag, "Kanske hade elefanten en förfader som levde i en vattenmiljö."
EnglishThe ancestor of the apes stayed in the trees; our ancestors went out onto the plain.
Förfadern till aporna stannade i träden. ~~~ Våra förfäder gick ut på slätten.
EnglishBut by now, everybody agrees that the elephant had an aquatic ancestor.
Men idag, håller alla med om att elefanten hade en förfader som levde i vattenmiljö.
EnglishThe two human DNA sequences go back to a common ancestor quite recently.
De två mänskliga DNA-sekvenserna går tillbaka till en gemensam förfader helt nyligen.
EnglishAs an illustrious ancestor used to say: ‘the proof of the pudding is in the eating’.
Som en berömd förfader brukade säga: ”Först när man har prövat en sak vet man vad den går för.”
EnglishAs an illustrious ancestor used to say: ‘ the proof of the pudding is in the eating’.
Som en berömd förfader brukade säga: ” Först när man har prövat en sak vet man vad den går för. ”
EnglishThat may be...... but our species do have a common ancestor.
Kanske det...... men våra arter har en gemensam förfader.
EnglishWe branch off of a common ancestor to modern chimpanzees about six or eight million years ago.
Vår gren kommer från en gemensam anfader till de moderna chimpanserna för ungefär sex eller åtta miljoner år sedan.
EnglishThat means we all share a common ancestor, an evolutionary grandmother, who lived around six million years ago.
Det innebär att vi alla delar en gemensam förfader, en evolutionär mormor, som levde för cirka sex miljoner år sedan.
EnglishLast year in Florida they found extinct ancestor of a rhinoceros and said, "Seems to have spent most of its time in the water."
Förra året fann man i Florida en utdöd förfader till noshörningen och sa, "Det ser ut som den ägnade mesta delen av sin tid i vatten."

Synonymer (engelska) till "ancestor":

ancestor