"anathema" - Svensk översättning

EN

"anathema" på svenska

volume_up
anathema {substantiv}
EN

anathema {substantiv}

volume_up
anathema (även: abomination)
Those things are anathema to Socialists, but vital for all of us.
Dessa saker är en styggelse för socialisterna, men av avgörande betydelse för alla oss.
Their political choice during the Vietnam War was considered 'treason ' and is still an anathema justifying the present reign of terror.
och är fortfarande en styggelse för den nuvarande skräckregimen.
Their political choice during the Vietnam War was considered 'treason' and is still an anathema justifying the present reign of terror.
och är fortfarande en styggelse för den nuvarande skräckregimen.
What I cannot, however, accept as President of the Commission is this suspicion towards the institution I have the honour to lead, this sort of anathema some people pronounce on it.
Vad jag däremot inte kan acceptera som ordförande för kommissionen är den misstänksamhet mot den institution jag har äran att leda, det slags bannlysning som vissa personer uttalar emot den.
anathema

Användningsexempel för "anathema" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThose things are anathema to Socialists, but vital for all of us.
Dessa saker är en styggelse för socialisterna, men av avgörande betydelse för alla oss.
EnglishThese things are naturally anathema to socialists but are good for all our citizens.
Dock nämns nu barnens rättigheter i konstitutionen och i stadgan om de grundläggande rättigheterna.
EnglishThese things are naturally anathema to socialists but are good for all our citizens.
Dessa saker är naturligtvis ett rött skynke för socialdemokraterna men bra för alla våra medborgare.
EnglishIt is not enough to say that Islamic fundamentalism is an anathema.
Det räcker inte att säga att islamismen är en förbannelse.
EnglishSuch a renouncement is anathema to convinced federalists.
En sådan reträtt skulle vara avskyvärd för en övertygad federalist.
EnglishAs chairman of the Committee on Budgets I find that to be an anathema to everything we have fought for.
Som ordförande för budgetutskottet anser jag att detta är en bannstråle mot allt vi har kämpat för.
EnglishAll we want is a calm debate based on impartial considerations, without arbitrary edicts and without anathema.
Vi vill att en lugn debatt skall kunna inledas på opartiska grunder, utan påbud och utan fördömanden.
EnglishThe courageous commitment shown by that Nobel prize winner would be anathema to any dictator.
Den modiga hängivenhet som uppvisats av denna nobelpristagare skulle vara en förbannelse för vilken diktator som helst.
EnglishThe European External Action Service and all other aspects of the Lisbon Treaty are completely anathema to me.
Europeiska avdelningen för yttre åtgärder, EEAS, och alla andra aspekter av Lissabonfördraget är fullkomligt uteslutna för mig.
EnglishTheir political choice during the Vietnam War was considered 'treason' and is still an anathema justifying the present reign of terror.
Deras politiska val under Vietnamkriget kallades för ?förräderi? och är fortfarande en styggelse för den nuvarande skräckregimen.
EnglishTheir political choice during the Vietnam War was considered 'treason ' and is still an anathema justifying the present reign of terror.
Deras politiska val under Vietnamkriget kallades för? förräderi? och är fortfarande en styggelse för den nuvarande skräckregimen.
EnglishClearly it is anathema to the socialists in Parliament that groups of all political colours should have the same means and political rights.
Det är uppenbart att socialdemokraterna i parlamentet avskyr att grupper av alla politiska färger ska ha samma medel och politiska rättigheter.
EnglishThe World Trade Organization talks in Seattle were marked by huge popular uprisings, demonstrating that the very principles of the WTO are anathema.
Samtalen inom ramarna för WTO: s möte i Seattle präglades av omfattande folkliga reaktioner som visade att WTO: s själva principer inte godtas.
English(EL) The World Trade Organization talks in Seattle were marked by huge popular uprisings, demonstrating that the very principles of the WTO are anathema.
(EL) Samtalen inom ramarna för WTO:s möte i Seattle präglades av omfattande folkliga reaktioner som visade att WTO:s själva principer inte godtas.
EnglishSomething that is anathema to us in Europe - namely, devaluation or intervention in the currency markets - is now a problem forced upon us by globalisation.
Någonting som vi i Europa betraktar som en styggelse - valet mellan devalvering och ingrepp på valutamarknaderna - påtvingas oss nu genom globaliseringen.
EnglishThis would, of course, have been anathema to Member States, so they decided instead on strict spending, borrowing and inflation limits in Dublin in 1996 as an alternative.
Detta skulle, naturligtvis, ha varit förkastligt för medlemsstaterna, så i Dublin 1996 fastställde de i stället stränga gränser för utgifter, upplåning och inflation som ett alternativ.
EnglishIt is the ritual sacrifice to the new religion of climate and its new gurus, these partially-minded scientists who pour anathema on all those whose work opposes their untouchable conclusions.
Det är det rituella offret till den nya klimatreligionen och dess nya guruer, dessa partiska forskare som bannlyser alla dem vars arbete strider mot deras heliga slutsatser.
EnglishWhat I cannot, however, accept as President of the Commission is this suspicion towards the institution I have the honour to lead, this sort of anathema some people pronounce on it.
Vad jag däremot inte kan acceptera som ordförande för kommissionen är den misstänksamhet mot den institution jag har äran att leda, det slags bannlysning som vissa personer uttalar emot den.

Synonymer (engelska) till "anathema":

anathema
English