EN

analogy {substantiv}

volume_up
Mr President, an analogy with the Council of Ministers urges itself upon us.
En jämförelse med ministerrådet går inte att undvika.
Mr President, I would like right away to enlarge on Mr Wijkman's analogy with Hans Christian Andersen's story of the king's new clothes.
Låt mig direkt bemöta Wijkman och hans jämförelse med H. C. Andersens saga om kejsarens nya kläder.
I look to other legislation to see what analogies or what benefits can be drawn from it.
Jag har tittat på övrig lagstiftning för att se vilka jämförelser och erfarenheter som kan hittas där.
analogy (även: parallel)
I finish by drawing on an analogy with the World Cup which is on all our television screens.
Jag slutar med att dra en parallell till Världsmästerskapen som nu finns på alla våra TV-skärmar.
Bonde drog en parallell till Titanic.
Mr Bonde used the analogy of the Titanic.
Bonde drog en parallell till Titanic .
analogy
I think Mr Tannock will understand a British footballing analogy.
Jag tror att Charles Tannock kommer att förstå en analogi med brittisk fotboll.
It should be obvious why this analogy is not valid.
Det borde vara uppenbart varför denna analogi inte håller.
Det finns en analogi mellan de två.
Human activities, for which there is no analogy in nature, are usually disastrous from the point of view of biological diversity.
Människans verksamhet, som saknar motsvarighet i naturen, är vanligen katastrofal för den biologiska mångfalden.
However, instead of imposing a new regime, we could have used the Investment Services Directive as the analogy for this regime.
I stället för att skapa en ny regim kunde vi emellertid ha använt direktivet om investeringstjänster som motsvarighet till den regimen.

Användningsexempel för "analogy" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI think Mr Tannock will understand a British footballing analogy.
Jag tror att Charles Tannock kommer att förstå en analogi med brittisk fotboll.
EnglishWhat would be the result of this Austrian footballing analogy, I wonder?
Jag undrar nu vad som följer av detta österrikiska fotbollsspråk - var skall målet göras?
EnglishMr President, an analogy with the Council of Ministers urges itself upon us.
Herr talman! En jämförelse med ministerrådet går inte att undvika.
EnglishMadam President, allow me to start by using a military analogy in these times of war.
Fru talman! Tillåter ni att jag i dessa krigstider inleder mitt anförande med militärt språkbruk.
EnglishBy analogy, I do not see why it should be any different for central bankers.
I likhet med det kan jag inte se varför det skulle förhålla sig på annat vis inom centralbankerna.
EnglishI think that we can draw an analogy between this situation and our own.
Jag tror att vi befinner oss i en ganska likartad situation.
EnglishI finish by drawing on an analogy with the World Cup which is on all our television screens.
Jag slutar med att dra en parallell till Världsmästerskapen som nu finns på alla våra TV-skärmar.
EnglishMr President, an analogy with the Council of Ministers urges itself upon us.
Det nederländska ordförandeskapets program är bra.
EnglishAs regards the analogy on the mackerel situation, what I can say here is that the European Union has done its best.
När det gäller situationen för makrill kan jag bara säga att EU har gjort sitt bästa.
EnglishI support the introduction of paternity leave, compensating such leave by analogy with maternity leave.
Jag är för ett införande av pappaledighet, och att kompensera denna ledighet i likhet med mammaledighet.
EnglishIt should be obvious why this analogy is not valid.
Det borde vara uppenbart varför denna analogi inte håller.
EnglishI should like to offer a rather exaggerated analogy.
Jag vill lägga fram en ganska överdriven liknelse.
EnglishMy analogy was an attempt to illustrate that the potential solutions are all relative and clearly not simple.
Min analogi var ett försök att åskådliggöra att de tänkbara lösningarna alla är relativa och säkert inte enkla.
EnglishAnd these, to me, are the analogy for the car seats.
För mig är de pillren analogin till bilstolarna.
EnglishIn analogy with this biblical reference, the year 2000 should become a Holy Year for the world's poorest of the poor.
I enlighet med denna bibliska utgångspunkt måste år 2000 bli ett jubelår för de allra fattigaste i världen.
EnglishIn analogy with this biblical reference, the year 2000 should become a Holy Year for the world' s poorest of the poor.
I enlighet med denna bibliska utgångspunkt måste år 2000 bli ett jubelår för de allra fattigaste i världen.
EnglishI make this analogy in order to demonstrate that we can start with the best intentions and fail to achieve the desired result.
Jag gör denna analogi för att visa att vi kan starta med hur goda avsikter som helst utan att nå önskat resultat.
EnglishHuman activities, for which there is no analogy in nature, are usually disastrous from the point of view of biological diversity.
Människans verksamhet, som saknar motsvarighet i naturen, är vanligen katastrofal för den biologiska mångfalden.
EnglishMr Bonde used the analogy of the Titanic.
EnglishMr Bonde used the analogy of the Titanic.

Synonymer (engelska) till "analogy":

analogy
analog
analogous