"analogue" - Svensk översättning

EN

"analogue" på svenska

volume_up
analogue {substantiv}
EN

analogue {substantiv}

volume_up
1. brittisk engelska
analogue (även: analog)
The transition from analogue to digital broadcasting will bring benefits at all level.
Övergången från analog till digital sändningsteknik kommer att skapa fördelar på alla nivåer.
With the switchover from analogue to digital television, there is room available on the spectrum at the moment.
I och med övergången från analog till digital television finns det nu ledigt utrymme i spektrumet.
We voted in favour of the report on the transition from analogue to digital broadcasting.
– Vi röstade för betänkandet om övergången från analoga till digitala sändningar.
2. "directly representing", brittisk engelska
analogue (även: analog)
volume_up
motsvarighet {utr.} (direkt avbildande)
True democratic control of the Central Bank would require the creation of its analogue, a central European government.
Sann demokratisk kontroll över centralbanken skulle kräva skapandet av dess motsvarighet, en central europeisk regering.
analogue (även: analog)
volume_up
parallell {utr.} (direkt avbildande)

Användningsexempel för "analogue" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe voted in favour of the report on the transition from analogue to digital broadcasting.
– Vi röstade för betänkandet om övergången från analoga till digitala sändningar.
EnglishNo one has yet been able to define under which conditions analogue broadcasts can cease.
Ännu har ingen vågat definiera under vilka villkor de analoga sändningarna kan upphöra.
English   We voted in favour of the report on the transition from analogue to digital broadcasting.
   – Vi röstade för betänkandet om övergången från analoga till digitala sändningar.
EnglishThe transition from analogue to digital broadcasting will bring benefits at all level.
Övergången från analog till digital sändningsteknik kommer att skapa fördelar på alla nivåer.
EnglishWe must lend unstinting support to the transfer from analogue to digital.
Vi måste kraftigt stödja övergången från analogt till digitalt.
EnglishSecondly, it will be much easier to choose between languages than with today’s analogue system.
För det andra kommer det att bli mycket lättare att välja språk jämfört med dagens analoga system.
EnglishAnalogue audio is never transmitted over the wireless link, ensuring that your conversations are secure.
Analogt ljud sänds aldrig över den trådlösa länken, vilket innebär att ditt samtal är säkert.
EnglishWe also face a huge problem in connection with the conversion of analogue content into digital content.
Vi står även inför ett enormt problem i och med omvandlingen av analogt innehåll till digitalt innehåll.
EnglishThe use of analogue countries must also be questioned.
Användandet av jämförbara länder måste också ifrågasättas.
EnglishWith the switchover from analogue to digital television, there is room available on the spectrum at the moment.
I och med övergången från analog till digital television finns det nu ledigt utrymme i spektrumet.
EnglishWhat the Member States have to do is to guarantee the smooth transition from the analogue system to the digital one.
Vad medlemsstaterna måste göra är att garantera en smidig övergång från det analoga till det digitala systemet.
EnglishSecondly, it will be much easier to choose between languages than with today’ s analogue system.
Digitaltekniken ger därför enligt min mening såväl filmindustrin som oss själva en möjlighet att få kunskap om övriga kulturer i Europa.
EnglishIt is certain that digital broadcasting offers improved subtitling and audio description when compared with the analogue system.
Digitala sändningar ger med säkerhet bättre programtextning och ljudbeskrivningar än det analoga systemet.
EnglishDigitalisation of old analogue television networks is taking place across the length and breadth of the participating Member States of the EU.
Digitalisering av gamla analoga TV-nät håller på att ske i alla deltagande medlemsstater i EU.
EnglishIt is certain that digital broadcasting offers improved subtitling and audio description when compared with the analogue system.
– Kommissionären kommer inte att bli förvånad över att vi tar upp dessa frågor på nytt med en ny kommission.
EnglishWe therefore support the fact that the Commission has proposed 2012 as the target year for switching off analogue broadcasting throughout Europe.
Vi stöder därför kommissionens förslag om att senast 2012 släcka det analoga nätet i hela EU.
EnglishTrue democratic control of the Central Bank would require the creation of its analogue, a central European government.
Sann demokratisk kontroll över centralbanken skulle kräva skapandet av dess motsvarighet, en central europeisk regering.
EnglishI agree with Mr Whitehead that we should not make too great a distinction between digital and analogue technology here.
Jag instämmer i det som Whitehead sade: vi skall inte göra alltför stora skillnader på den digitala och den analoga världen.
EnglishIt is good that new radio spectrum is to be made available as the Member States are switching from analogue to digital television.
Det är bra att ett nytt radiospektrum tillgängliggörs, nu när medlemsstaterna ska övergå från analog till digital television.
EnglishThese contain transistors, solar cells, many types of diodes including light emitting diodes, and digital and analogue integrated circuits.
Dessa innehåller transistorer, solceller, många typer av dioder inklusive lysdioder, samt digitala och analoga integrerade kretsar.

"analogue gauges" på svenska

analogue gauges
Swedish
  • analoga mätare
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "analogue":

analogue