EN

anaerobic {adjektiv}

volume_up
1. biologi
anaerobic
It wants to ensure that waste food is converted to energy by anaerobic digestion.
I butikskedjan vill man också se till att livsmedelsavfall omvandlas till energi genom anaerob biologisk nedbrytning.
In my constituency, an anaerobic digestion plant was recently forced to close because of rigid and unnecessary planning restrictions.
I min valkrets tvingades nyligen en anaerob smältningsanläggning att lägga ned på grund av stränga och onödiga begränsningar av planeringen.
Thirdly, there seems to be a desire to bring forward measures on phosphates, anaerobic biodegradability and organic ingredients other than surfactants.
För det tredje, det verkar finnas en önskan om att lägga fram förslag om fosfater, anaerob biologisk nedbrytbarhet och organiska beståndsdelar förutom ytaktiva ämnen.
2. annat
anaerobic

Användningsexempel för "anaerobic" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt wants to ensure that waste food is converted to energy by anaerobic digestion.
I butikskedjan vill man också se till att livsmedelsavfall omvandlas till energi genom anaerob biologisk nedbrytning.
EnglishIn my constituency, an anaerobic digestion plant was recently forced to close because of rigid and unnecessary planning restrictions.
I min valkrets tvingades nyligen en anaerob smältningsanläggning att lägga ned på grund av stränga och onödiga begränsningar av planeringen.
EnglishIt is well established that the excess waste activated sludge (EWAS, basically consisting of microorganisms) is more resistant anaerobic digestion than is the primary sludge.
Vidare är det välkänt att det framförallt är det biologiska överskottslammet, bestående av mikroorganismer, som är svårnedbrytbart.
EnglishThirdly, there seems to be a desire to bring forward measures on phosphates, anaerobic biodegradability and organic ingredients other than surfactants.
För det tredje, det verkar finnas en önskan om att lägga fram förslag om fosfater, anaerob biologisk nedbrytbarhet och organiska beståndsdelar förutom ytaktiva ämnen.
EnglishThen we would have an anaerobic digester, which could deal with all the biodegradable waste from the local area, turn that into heat for the greenhouse and electricity to feed back into the grid.
Vi skulle sedan ha en anaerob nedbrytare, som skulle hantera allt nedbrytbart avfall från omgivningen, och omvandla det till värme åt växthuset och elektricitet som återförs till systemet.

Synonymer (engelska) till "anaerobic":

anaerobic
anaerobic exercise