"an eye for an eye" - Svensk översättning

EN

"an eye for an eye" på svenska

EN

an eye for an eye [ordspråk]

volume_up
an eye for an eye
The death penalty follows an old fashioned principle: an eye for an eye, a tooth for a tooth.
Dödsstraffet följer en förlegad princip: öga för öga, tand för tand.
We know only too well the cycle of violence, the tit–for–tat, the eye for an eye.
På Irland känner vi alltför väl till våldsspiraler, vedergällningar och öga för öga-tänkande.
An eye for an eye, a tooth for a tooth – after which, as Gandhi said, everybody ends up blind.
Öga för öga, tand för tand, vilket – som Gandhi sade – leder till att alla blir blinda.

Användningsexempel för "an eye for an eye" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe know only too well the cycle of violence, the tit–for–tat, the eye for an eye.
På Irland känner vi alltför väl till våldsspiraler, vedergällningar och öga för öga-tänkande.
EnglishAn eye for an eye, a tooth for a tooth – after which, as Gandhi said, everybody ends up blind.
Öga för öga, tand för tand, vilket – som Gandhi sade – leder till att alla blir blinda.
EnglishThe death penalty follows an old fashioned principle: an eye for an eye, a tooth for a tooth.
Dödsstraffet följer en förlegad princip: öga för öga, tand för tand.
EnglishAs Mahatma Gandhi said, 'an eye for an eye and a tooth for a tooth will leave us all blind and toothless'.
Som Mahatma Gandhi sade, ”öga för öga och tand för tand gör oss alla blinda och tandlösa”.
EnglishThe principle of an eye for an eye, makes the whole world blind.
Principen om ett öga för ett öga gör hela världen blind.
EnglishHe grabbed them out of my hand and threw them at my face, and I felt that I could -- eye for an eye -- I could retaliate, and throw one back at him.
Jag hämnades och kastade en sten på honom. ~~~ Det var min upplevelse av stening.
EnglishThe solution for transcending the demands of 'an eye for an eye' is neither moral, nor military, but political.
Lösningen när det gäller att distansera sig från kravet ”öga för öga” är vare sig moralisk eller militär utan politisk.
EnglishBut an eye for an eye leaves everyone blind.
Men öga för öga gör att alla blir blinda.
EnglishAn eye for an eye and a tooth for a tooth.
EnglishIts policymaking in future must ensure it does not constantly react according to the 'eye for an eye, tooth for a tooth' principle.
Landets framtida politik måste innebära att man inte konstant reagerar enligt principen ”öga för öga, tand för tand”.
EnglishAnd on my seventeenth birthday, after my fake eye exam, the eye specialist just noticed it happened to be my birthday.
Och på min sjuttonde födelsedag efter min fejkade synundersökning uppmärksammade ögonspecialisten att det råkade vara min födelsedag.
Englishan eye for an eye and a tooth for a tooth
EnglishWe must combat terrorism, but not according to the retaliatory, albeit biblical, principle of 'an eye for an eye, a tooth for a tooth'.
Vi måste bekämpa terrorismen, men inte enligt den vedergällande, om än bibliska, principen ”öga för öga, tand för tand”.
Englishan eye for an eye
EnglishWhen there are no political prospects on the horizon, the Old Testament prescription of 'an eye for an eye, a tooth for a tooth' leads directly to horror and to chaos.
I brist på framtidsutsikter leder receptet från Gamla testamentet " öga för öga, tand för tand" , direkt till fasa och kaos.
EnglishWhen there are no political prospects on the horizon, the Old Testament prescription of 'an eye for an eye, a tooth for a tooth ' leads directly to horror and to chaos.
I brist på framtidsutsikter leder receptet från Gamla testamentet " öga för öga, tand för tand ", direkt till fasa och kaos.
EnglishIt is founded upon an Old Testament "eye for an eye, tooth for a tooth" mindset which is not worthy of humanity now that we are approaching a new millennium.
Det bygger på ett gammaltestamentligt "öga för öga, tand för tand-tänkande" som inte är värdigt mänskligheten nu när vi står inför ett nytt millennium.
EnglishIt is founded upon an Old Testament " eye for an eye, tooth for a tooth " mindset which is not worthy of humanity now that we are approaching a new millennium.
Det bygger på ett gammaltestamentligt " öga för öga, tand för tand-tänkande " som inte är värdigt mänskligheten nu när vi står inför ett nytt millennium.