EN

amusing {adjektiv}

volume_up
Today, however, it was not amusing. The eurosceptics are indeed poor losers.
Idag var det emellertid för en gångs skull inte så underhållande.
   Mr President, this debate would be amusing if it were not so serious.
Den här debatten skulle vara underhållande om den inte vore så seriös.
It is always amusing to listen to Mr Farage.
Det är alltid underhållande att lyssna på Nigel Farage.
I, at least, can no longer get enthusiastic about ordering merely amusing images for my cell phone.
Jag kan i alla fall inte längre känna mig entusiastisk över att bara ladda ner roliga bilder till min mobil.
I think you need to be rather more ambitious, and on the subject of asylum policy you made a rather amusing comment about the policy in the Netherlands.
Jag tycker att ni borde vara något ambitiösare och med avseende på asylpolitiken gjorde ni en lustig kommentar om den nederländska politiken i frågan.
amusing (även: fun)
amusing (även: fun)

Användningsexempel för "amusing" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishFrom a historical standpoint, I cannot help but find this slightly amusing.
Med tanke på allt som hänt så tycker jag att det ligger en aning humor i saken.
English. - (FR) There are sometimes fortunate, perhaps even amusing, coincidences.
skriftlig. - (FR) Ibland sker det lyckliga, rentav roliga, sammanträffanden.
EnglishThank you, Mr Corbett, for your very amusing contribution to this discussion.
Tack herr Corbett, för att i den här frågan ha fört in en humor som jag uppskattar mycket.
English   Mr President, this debate would be amusing if it were not so serious.
   – Herr talman! Den här debatten skulle vara underhållande om den inte vore så seriös.
EnglishToday, however, it was not amusing. The eurosceptics are indeed poor losers.
Idag var det emellertid för en gångs skull inte så underhållande.
EnglishMr President, the 1815 Congress was criticised for amusing itself while there was a war on.
Herr talman! Under kriget roar sig kongressen, hette det 1815.
English- (FR) Mr President, the Presidency conclusions from the last Council make for amusing reading.
- (FR) Herr talman! Ordförandeskapets slutsatser från det senaste rådsmötet är underhållande läsning.
EnglishIt will be interesting, and possibly even amusing, to see whether the United States allows us to do that.
Det kommer att bli intressant, och kanske också roligt, att se om Förenta staterna släpper in dem.
EnglishI, at least, can no longer get enthusiastic about ordering merely amusing images for my cell phone.
Jag kan i alla fall inte längre känna mig entusiastisk över att bara ladda ner roliga bilder till min mobil.
EnglishIt was amusing to read in the minutes of the EU-Russia Summit about a fast-track feasibility study being made by the end of 2003.
Det verktyget bör också användas på andra håll, och inte bara för ett enda projekt.
EnglishThis website is interactive and analyses environmental problems in a simple, amusing and educational manner.
Denna webbplats är interaktiv och analyserar miljöproblem på ett enkelt, underhållande och pedagogiskt sätt.
EnglishWhat is considered embarrassing or unacceptable in one country may be seen as funny or amusing in another.
Det som betraktas som generande eller oacceptabelt i ett land kan ses som roligt eller underhållande i ett annat.
EnglishIt is always amusing to listen to Mr Farage.
Det är alltid underhållande att lyssna på Nigel Farage.
EnglishYou may find that amusing, Sir Leon.
Sir Leon Brittan, det kan hända att ni finner det hela lustigt.
EnglishBy the way, it is amusing to see the rejoicing of those who are pleased with the result of the referendum in Ireland.
För övrigt är det lustigt att se hur lyckliga de som är nöjda med resultatet av folkomröstningen i Irland är.
EnglishIf the situation were not so dreadful, it would be amusing to wonder how such a fruit can be obtained from such origins.
Om situationen inte var så förfärlig skulle det vara lustigt att fundera över hur en sådan frukt kan växa ur ett sådant frö.
EnglishThe Commissioner, who is just entering the Chamber, will then have the opportunity to say something, provided it is something amusing!
Den kommissionär som just kommer in, har sedan tillfälle att säga något om det, så länge hon är underhållande!
EnglishThis is going to be rather amusing.
EnglishAmusing the bloody bejesus out of me.
EnglishIt is often said that it is unwise to become involved in family arguments but it is sometimes quite amusing to watch from the outside.
Det sägs ofta att det är oklokt att ge sig in i familjegräl, men det är många gånger ganska roande att betrakta dem utifrån.

Synonymer (engelska) till "amusing":

amusing
amused