"amputation" - Svensk översättning

EN

"amputation" på svenska

volume_up
amputation {substantiv}
SV

"amputation" på engelska

EN

amputation {substantiv}

volume_up
1. allmänt
amputation
I'd like to try an anti-seizure medication before we consider amputation.
Jag vill testa ett antikonvulsivt medel innan vi överväger amputation.
The treatment for this is amputation.
Behandlingen för detta är amputation.
Two prisoners in Mashhad had their hands amputated this week; two others have been sentenced to amputation and these verdicts will be carried out soon.
Två fångar i Mashhad har fått sina händer amputerade den här veckan medan två andra har dömts till amputation, och dessa domar kommer snart att verkställas.
2. medicinvetenskap
amputation
Stoning to death, amputation of limbs, floggings and torture are commonplace.
Stening till döds, amputering av lemmar, prygel och tortyr är vardagliga företeelser.
The truth of the matter is that they are going to suffer an irreversible amputation, but they do not even realise the real consequences of such an act.
De kommer att utsättas för en oåterkallelig amputering, men vet inte ens vilka verkliga konsekvenser detta får.
In addition, there is a cruel criminal code which provides for flogging, amputation and death for adultery and acts against the Republic and Islam.
Man har dessutom en grym strafflag, som kan utdöma prygel, amputering och avrättning för äktenskapsbrott och för handlingar riktade mot republiken och mot islam.
SV

amputation {utrum}

volume_up
amputation
Jag vill testa ett antikonvulsivt medel innan vi överväger amputation.
I'd like to try an anti-seizure medication before we consider amputation.
Behandlingen för detta är amputation.
The treatment for this is amputation.
Två fångar i Mashhad har fått sina händer amputerade den här veckan medan två andra har dömts till amputation, och dessa domar kommer snart att verkställas.
Two prisoners in Mashhad had their hands amputated this week; two others have been sentenced to amputation and these verdicts will be carried out soon.

Användningsexempel för "amputation" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishStoning to death, amputation of limbs, floggings and torture are commonplace.
Stening till döds, amputering av lemmar, prygel och tortyr är vardagliga företeelser.
EnglishI'd like to try an anti-seizure medication before we consider amputation.
Jag vill testa ett antikonvulsivt medel innan vi överväger amputation.
EnglishThe treatment for this is amputation.
EnglishIt is inconceivable that a woman accused of adultery can be stoned as in biblical times; we cannot condone the amputation of young criminals.
Parlamentet har vid många tillfällen kraftfullt kritiserat dessa omänskliga bestraffningar och dödsstraffet.
EnglishThe truth of the matter is that they are going to suffer an irreversible amputation, but they do not even realise the real consequences of such an act.
De kommer att utsättas för en oåterkallelig amputering, men vet inte ens vilka verkliga konsekvenser detta får.
EnglishI would suggest to you, ladies and gentlemen, that if it were a matter of forced amputation of a hand or a foot, the alarm would most certainly be raised.
Jag vågar påstå att reaktionerna definitivt skulle varit starka om det rört sig om tvångsamputering av en hand eller fot.
EnglishIt is inconceivable that a woman accused of adultery can be stoned as in biblical times; we cannot condone the amputation of young criminals.
Det är ofattbart att en kvinna som anklagas för äktenskapsbrott kan stenas som i biblisk tid. Vi kan inte tolerera att unga brottslingar amputeras.
EnglishThe fourth leading cause of death in Europe, this chronic disease often leads to serious and costly complications such as cardiovascular disease, strokes, kidney failure, blindness and amputation.
Diabetes är den fjärde största orsaken till dödsfall i EU.
EnglishTwo prisoners in Mashhad had their hands amputated this week; two others have been sentenced to amputation and these verdicts will be carried out soon.
Två fångar i Mashhad har fått sina händer amputerade den här veckan medan två andra har dömts till amputation, och dessa domar kommer snart att verkställas.
EnglishIn addition, there is a cruel criminal code which provides for flogging, amputation and death for adultery and acts against the Republic and Islam.
Man har dessutom en grym strafflag, som kan utdöma prygel, amputering och avrättning för äktenskapsbrott och för handlingar riktade mot republiken och mot islam.
EnglishIn our Finnish newspapers, we could read a week or two ago about an eighteen year-old girl who had been compulsorily recruited, had suffered an amputation and had been raped.
I våra finländska tidningar kunde vi för någon vecka sedan läsa om en artonårig flicka som hade tvångsrekryterats, amputerats och våldtagits.
EnglishStoning for adultery is barbaric; flogging for sex before marriage or alcohol consumption and amputation for theft may be considered excessive.
Stening till döds för äktenskapsbrott är barbariskt, piskning för sexuellt umgänge före äktenskapet eller för alkoholkonsumtion och amputering för stöld torde anses orimligt.
EnglishPolitical, social and religious freedom is significantly restricted, and punishments by flogging, the amputation of hands or feet or the death penalty are meted out on a daily basis.
Politisk, social och religiös frihet är kraftigt begränsad och spöstraff, amputation av händer eller fötter och dödsstraff utdöms dagligen.
EnglishSuch religious courts, run by sick-minded fanatics, continue to this day and age to terrorise the population by handing down sentences of death, flogging and amputation.
Dessa religiösa domstolar, som leds av sjuka fanatiker, fortsätter än i dag att terrorisera befolkningen genom att avkunna dödsdomar, och döma till spöstraff och amputation.
EnglishI think a lot of times we hear about diabetics, diabetic ulcers, we just don't connect the ulcer with the eventual treatment, which is amputation, if you can't heal it.
Jag tror att många gånger när vi hör om diabetiker, diabetiska fotsår, kopplar vi inte bensåret med den slutliga behandlingen, vilket är amputation, om man inte kan läka det.
EnglishIndeed, caning is a relatively mild punishment compared to some of the other extremely brutal methods of punishment used in some Muslim countries, including amputation, lapidation and beheading.
Spöstraff är ett relativt milt straff jämfört med vissa andra ytterst brutala metoder för bestraffning som används i en del muslimska länder, bland annat amputation, stening och halshuggning.