EN

amplifier {substantiv}

volume_up
And it turns out Weiffenbach is kind of an expert in microwave reception, and he's got a little antennae set up with an amplifier in his office.
Och det visar sig att Weiffenbach är lite av en expert på mikrovågsmottagning, och han har en liten antenn som står på hans kontor med en förstärkare.
Analog designs such as amplifiers or analog-to-digital converters can be built stand alone or combined with complex digital logic on the same chip.
Analoga konstruktioner såsom förstärkare eller analog-till-digital-omvandlare kan byggas fristående eller kombineras med komplex digital logik på samma chip.

Användningsexempel för "amplifier" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAnd it turns out Weiffenbach is kind of an expert in microwave reception, and he's got a little antennae set up with an amplifier in his office.
Och det visar sig att Weiffenbach är lite av en expert på mikrovågsmottagning, och han har en liten antenn som står på hans kontor med en förstärkare.