"amp" - Svensk översättning

EN

"amp" på svenska

volume_up
amp {substantiv}
volume_up
& {konj.} [förkortning]
SV
EN

amp {substantiv}

volume_up
1. "amplifier", musik
2. annat
amp (även: ampere)
volume_up
ampere {utr.} (enhet för elektrisk strömstyrka)
Those wires carry 13 thousand amps when the machine is working in full power.
Genom dem passerar 13000 ampere, när maskinen körs på 100%.

Användningsexempel för "amp" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishBabcock & Wilcox that make nuclear reactors, here's an integral fast reactor.
Babcock & Wilcox som bygger kärnreaktorer Här är en integrerad snabbreaktor.
EnglishThey are the same regular expressions as found in the Find & Replace dialog.
Du kan därvid använda samma reguljära uttryck som i dialogrutan Sök och ersätt.
EnglishAnd this is why things don't get done at work -- it's because of the M&Ms.
Och det är därför man ingenting får gjort på kontoret, det är på grund av C&M.
EnglishSign in & outSign in to a Google Account to personalize your search experience.
Logga in och utLogga in på ett Google-konto om du vill anpassa din sökupplevelse.
EnglishLearn more about Jabra Stone3 from the experts – features & specifications
Lär dig mer om Jabra Stone3 från experterna - funktioner och specifikationer
EnglishOn May 16, lifted Tv4 Norrbotten populatiteten at LTU's occupational programs.
Den 16 maj lyfte TV4 Norrbotten populatiteten hos LTU:s arbetsterapeutprogram.
EnglishOn the Copies & Folders tab in the When sending messages, automatically section:
2. I avsnittet När meddelanden skickas automatiskt på fliken Kopior och mappar:
EnglishHere you can select among the Icon, Text and Icon & Text toolbars view.
Här kan Du välja mellan visningssätten Ikon, Text eller Ikon+Text för symbollisterna.
English& amp; amp; #x2019;
Ingen får dömas till ett sådant straff eller avrättas & amp; #x201D;.
EnglishAnd higher oil prices mean a greater incentive to invest in energy R&D.
Högre oljepriser innebär en större marknad för innovationer inom energi.
EnglishNorrbotten Kurieren in today's Journal written a number of articles on the subject.
Norrbottens Kurieren har i dagens tidning skrivit ett antal artiklar i ämnet.
English                      Hans Davidsson, organ; Gabriel Davidsson & Stayce Campare, dance.
           Hans Davidsson, orgel; Gabriel Davidsson och Stayce Camparo, dans.
English& Waern, Å. (2008)."What is mobile in entrepreneurship?".
Alexandersson, J., Wikman, A., Nilsson, B., Wallo, A., Kock, H. & Höglund, C. (2011).
EnglishSelect this option if you want to print the document in black & white.
Välj det här alternativet om du vill skriva ut dokumentet i svartvitt.
EnglishFiles can also be inserted into the master document via Drag&Drop.
Du kan också infoga filer i samlingsdokumentet genom att dra och släppa dem med musen.
EnglishLars Stehn, Luleå University of Technology, Five years of R&D within LWE
Lars Stehn, Luleå tekniska universitet, Resultat från fem års FoU inom Lean Wood Engineering
EnglishFor intersections, enter the same, but separate road names with "and" or "&" .
För korsningar, anger du samma men dela vägnamnen med "och" eller "&" Exempel:
English DI is very high and fully in accordance with the forthcoming Europe 2020 Strategy, where R &
Därför fördubblades nästan anslaget för 2008 med n + 3-regeln tillämplig 2011.
EnglishName: Olle Kvick Occupation: Student Education at the university: Road & Water Location: Luleå
Namn: Olle Kvick Yrke: Student Utbildning vid LTU: Väg & Vatten Ort: Luleå
English& amp; amp; #x2019;
Envars rätt till liv skall skyddas genom lag... & amp; #x201D;

Synonymer (engelska) till "amp":

amp
English