"amount guaranteed" - Svensk översättning

EN

"amount guaranteed" på svenska

EN

amount guaranteed {substantiv}

volume_up
1. näringsliv
amount guaranteed (även: amount of bond)

Användningsexempel för "amount guaranteed" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis was the case in Ireland, but also in the Netherlands, where the guaranteed amount has been increased temporarily from EUR 40 000 to EUR 100 000.
Det var fallet i Irland, men även i Nederländerna, där garantibeloppet har höjts tillfälligt från 40 000 euro till 100 000 euro.
EnglishThis cheap and effective method of assistance is regulated in the EU and there is a maximum amount for guaranteed loans, which is divided into regional envelopes.
Från EU: s sida regleras detta billiga och effektiva sätt att stödja, och det finns ett maximibelopp för garanterade lån.
EnglishWe are opting for a reform which is based on real production with an adequate guaranteed maximum amount with which we, all the producer countries, can feel comfortable.
Vi förespråkar en reform som baseras på verklig produktion med en tillräcklig högsta garanterad kvantitet, där alla producentländer kan känna sig hemma.
EnglishThis cheap and effective method of assistance is regulated in the EU and there is a maximum amount for guaranteed loans, which is divided into regional envelopes.
Från EU:s sida regleras detta billiga och effektiva sätt att stödja, och det finns ett maximibelopp för garanterade lån. Det fördelas på de regionala kvoterna.
EnglishWe agree with the request for an increase in the guaranteed maximum amount which, although the text does not say so, we think that might reach a figure of about 1, 800, 000 tonnes.
Vi instämmer i kravet på en ökning av den högsta garanterade kvantiteten vilken vi tror skulle kunna röra sig omkring 1 800 000 ton, även om texten inte preciserar det.

Liknande översättningar för "amount guaranteed" på svenska

guaranteed adjektiv
Swedish
amount substantiv
amount due substantiv
amount of bond substantiv
quality guaranteed adjektiv
amount of money substantiv
amount payable substantiv
amount received substantiv
amount unpaid substantiv