"amoral" - Svensk översättning

EN

"amoral" på svenska

volume_up
amorality {substantiv}
volume_up
amoralism {substantiv}
volume_up
Amor {egenn.}
SV
EN

amoral {adjektiv}

volume_up
1. "having no moral standards"
The much lauded market of global capitalism is - whether you like it or not - amoral and not a suitable vehicle for translating basic values such as social justice and solidarity into action.
Den mångbesjungna globala kapitalistiska marknaden är - vare sig den faller sönder eller inte - amoralisk och inte lämpad för att förverkliga grundläggande värden som social rättvisa och solidaritet.

Användningsexempel för "amoral" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe international financial system really is amoral and immoral.
Det internationella finansiella systemet är verkligen amoraliskt och omoraliskt.
EnglishThe story strikes me as too bizarre and amoral.
Historien tycks mig alltför bisarr och omoralisk.
EnglishI believe that this is profoundly amoral.
EnglishThis will play an important preventative role, irrespective of political considerations of an amoral nature and immune to political blackmail.
Den kommer att ha en viktig förebyggande verkan, fri från politiska, amoraliska överväganden och oåtkomlig för politisk utpressning.
EnglishThe counterfeiting of medicines is the most serious and most amoral form of counterfeiting given that it endangers the health of millions of consumers.
Förfalskning av läkemedel är den allvarligaste och mest amoraliska formen av förfalskning eftersom den äventyrar hälsan för miljoner konsumenter.
EnglishThe surprising and totally amoral choices made by the management of Eutelsat raise concerns as to whether the intentions of those in charge are purely business-orientated.
De överraskande och fullständigt omoraliska val som gjorts av Eutelsats ledning ger upphov till farhågor om att ledningens avsikter är helt och hållet affärsinriktade.
EnglishIn this context, these trivial measures, on which we will abstain, are pathetic in their attempt to bring morality into a system that is essentially amoral and inhuman.
Inför detta är de obetydliga åtgärder det är fråga om här, och som vi tar avstånd ifrån, futtiga i sina försök att tillrättavisa ett djupt omoraliskt och omänskligt system.
EnglishThe much lauded market of global capitalism is - whether you like it or not - amoral and not a suitable vehicle for translating basic values such as social justice and solidarity into action.
Den mångbesjungna globala kapitalistiska marknaden är - vare sig den faller sönder eller inte - amoralisk och inte lämpad för att förverkliga grundläggande värden som social rättvisa och solidaritet.

Synonymer (engelska) till "Amor":

Amor
English
amorous