"among themselves" - Svensk översättning

EN

"among themselves" på svenska

SV
EN

among themselves {adverb}

volume_up
among themselves
They need to establish closer contacts among themselves; we have to find ways of achieving this, including new ways, we have to invent them.
Det behövs att dessa kommer mer i kontakt med varandra. Vi måste finna vägarna, även nya, vi måste uppfinna dem.
The intention is not that courts should compete among themselves, but that legal disputes over the prevention of human rights violations in Europe should be avoided.
Syftet är inte att domstolar skall tävla med varandra, utan att man bör undvika rättsliga tvister om förebyggandet av kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Europa.
Mr President, according to legend, the scientists in Los Alamos who developed the atomic bomb in the Manhattan Project in the US during the Second World War spoke Hungarian among themselves.
Enligt vad som sägs talade de vetenskapsmän i Los Alamos som utvecklade atombomben i Manhattanprojektet i USA under andra världskriget ungerska med varandra.

Användningsexempel för "among themselves" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThey are asking us to open up our markets, but they do not trade among themselves.
De ber oss att öppna våra marknader, men de bedriver ingen inbördes handel.
EnglishMembers of the team may decide alternative arrangements among themselves.
Gruppens medlemmar får sinsemellan besluta om alternativa arrangemang.
EnglishIf the two institutions want to debate among themselves, surely they can do that in the Council.
Om de två institutionerna vill debattera med varann, så kan de ju göra det i rådet.
EnglishThe EU Member States are poorly coordinated both among themselves and in relation to the Commission.
EU:s medlemsländer är dåligt koordinerade både inbördes och visavi kommissionen.
EnglishThe EU Member States are poorly coordinated both among themselves and in relation to the Commission.
EU: s medlemsländer är dåligt koordinerade både inbördes och visavi kommissionen.
EnglishThe large Member States share out the posts among themselves.
Det finns ingen respekt för de mindre medlemsstaterna, bara tomma ord.
English(DA) In the age of absolutism, kings and emperors met to agree on the division of power among themselves.
(DA) I enväldets tidsålder möttes kungar och kejsare för att dela upp makten mellan sig.
EnglishWhat are they saying among themselves, and where are they in the league?
Vad säger de sinsemellan, och vilken liga spelar de i?
EnglishThe large Member States share out the posts among themselves.
De stora medlemsstaterna fördelar befattningarna mellan sig.
EnglishAll speakers, including those who have been speaking among themselves, have been given more than their share of time.
Alla talare har fått mer än sin beskärda taletid, även de som har talat sinsemellan.
EnglishWe, the Union, need friends around us, but also for them to be friends among themselves.
EU behöver ha vänskapliga förbindelser med sina grannländer, men grannländerna behöver också komma överens sinsemellan.
EnglishBut the fact is that rebel groups are splitting among themselves, and this does not help the situation in Darfur.
Det finns dock en splittring inom rebellgrupperna, och detta hjälper inte situationen i Darfur.
EnglishThis has been a longstanding, contentious issue within CITES, especially among African countries themselves.
Den har varit en utdragen och omtvistad fråga inom Cites, särskilt mellan de afrikanska länderna själva.
EnglishThe Member States are able effectively to agree among themselves - this is highly desirable, it is not a chore.
Medlemsstaterna har möjlighet att komma överens gemensamt - detta är högst önskvärt, det är ingen svår uppgift.
EnglishSocial partners already operate at European level and can settle these matters among themselves much more effectively.
Det nederländska folkpartiet anser att den bästa socialpolitiken på EU-nivå är att skapa arbetstillfällen.
EnglishSocial partners already operate at European level and can settle these matters among themselves much more effectively.
Arbetsmarknadsparterna verkar redan på EU-nivå och kan lösa dessa frågor mycket mer effektivt på egen hand.
EnglishThe groups have come to an agreement among themselves.
EnglishThe prime ministers would, then, meet after each election to the European Parliament and divide the posts among themselves.
Premiärministrarna träffas sedan efter varje val till Europaparlamentet och fördelar platserna sinsemellan.
EnglishMadam President, it is impossible to speak while all my colleagues are chatting among themselves.
Fru ordförande! Det är omöjligt att tala här medan alla kolleger gör det sinsemellan, vi har ett nederländskt ord för detta, ouwehoeren .
EnglishThey have to regulate that among themselves.

Liknande översättningar för "among themselves" på svenska

themselves pronomen
among preposition
among all preposition
Swedish
among other adverb
to improve themselves verb
among them adjektiv
Swedish