"among others" - Svensk översättning

EN

"among others" på svenska

SV
EN

among others [exempel]

volume_up
among others
And the European Union, among others, is involved in that overfishing.
Och Europeiska unionen, bland andra, är inblandad i denna överfiskning.
What is happening in this case to the German Members among others?
Vad händer i det här fallet med bland andra de tyska ledamöterna?
I would very much like to see Club Méditerrané , among others, follow suit.
Jag skulle väldigt gärna vilja se bland andra Club Méditerrané följa detta exempel.

Användningsexempel för "among others" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis can lead to the condition retinopathy, which affects diabetics, among others.
Detta kan leda till sjukdomen retinopati, som bland annat drabbar diabetiker.
EnglishThere is, therefore, far greater mobility among these students than among others.
Det finns alltså en mycket större rörlighet bland dessa studenter än andra.
EnglishThe problem of unemployment, among others, can only be tackled in a European context.
Arbetslösheten är ett annat problem som endast kan lösas inom en europeisk ram.
EnglishI believe food aid is distributed far too easily by the Americans, among others.
Enligt min mening ges livsmedelshjälp allt för lättvindigt av bland annat amerikanerna.
EnglishThis is what was proposed by Mr Sterckx, among others, as I already mentioned.
Det är vad bl.a. Sterck föreslagit och jag har hänvisat till det vid andra tillfällen.
EnglishI would very much like to see Club Méditerrané , among others, follow suit.
Jag skulle väldigt gärna vilja se bland andra Club Méditerrané följa detta exempel.
EnglishThank you, Mrs McAvan, for having pointed out to us this one example, among others.
Jag noterar 12 medlemsstater som vi har inlett överträdelseförfaranden mot.
EnglishAmong others, I would like to thank Mr Cashman for having expressed this principle.
Jag vill tacka bland andra Michael Cashman för att han gett uttryck för denna princip.
EnglishThis way was blocked one year ago by Members of your political group, among others.
Detta sätt blockerades för ett år sedan av bland annat medlemmar i er politiska grupp.
EnglishI would very much like to see Club Méditerrané, among others, follow suit.
Jag skulle väldigt gärna vilja se bland andra Club Méditerrané följa detta exempel.
EnglishThe final topic is the Dublin regulation, which was mentioned by Mrs Roure, among others.
Den sista frågan är Dublinförordningen, som bland annat Martine Roure tog upp.
EnglishThese are the main reasons, among others, for my vote in support of this report.
Det är en av huvudanledningarna till att jag röstade för betänkandet.
EnglishThirdly, I want to mention one aspect which Anne von Lanker, among others, has raised.
För det tredje vill jag nämna en aspekt som bland annat Anne von Lanker har tagit upp.
EnglishOur debates have raised the issue, among others, of training and knowledge.
Våra debatter har bland annat tagit upp frågan om utbildning och kunskap.
EnglishThis would have a major financial impact in the Netherlands, among others.
Det skulle få långtgående ekonomiska följder i bland annat Nederländerna.
EnglishThank you, Mrs McAvan, for having pointed out to us this one example, among others.
Tack för att ni framhöll detta och andra exempel för oss, fru McAvan.
EnglishWhy can we not start thinking in terms of – among others – ‘multiregional’ categories?
Varför kan vi inte börja tänka i termer som – bland annat – ”multiregionala” kategorier?
EnglishIt deals with the absence of any evaluation procedure as just one point among many others.
Avsaknaden av varje form av utvärderingsförfarande behandlas som en av många frågor.
EnglishIn this respect, we are a long way behind the United States of America, among others.
I detta hänseende ligger vi långt efter bland annat Förenta staterna.
EnglishWhy can we not start thinking in terms of – among others – ‘ multiregional’ categories?
Varför kan vi inte börja tänka i termer som – bland annat – ” multiregionala ” kategorier?

Liknande översättningar för "among others" på svenska

others substantiv
among preposition
all others substantiv
among all preposition
Swedish
among other adverb
among them adjektiv
Swedish