"among other" - Svensk översättning

EN

"among other" på svenska

SV
EN

among other {adverb}

volume_up
among other (även: inter alia)
Among other things, this is an acknowledgement of these organisations’ work.
Detta innebär, bland annat, ett godkännande av dessa organisationers arbete.
As a result, among other things, those countries have no implementing agenda.
Dessa länder har följaktligen bland annat ingen dagordning för genomförandet.
The rapporteur has, among other things, taken on board two important amendments.
Föredraganden har bland annat tagit upp två viktiga ändringsförslag.

Användningsexempel för "among other" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAmong other things, large quantities of cyanide will be used in this sensitive area.
Man kommer bland annat att använda stora mängder cyanid i detta känsliga område.
EnglishAmong the other items, I recall the recognition of Croatia as a candidate country.
Bland de andra punkterna påminner jag om erkännandet av Kroatien som kandidatland.
EnglishAs a result, among other things, those countries have no implementing agenda.
Dessa länder har följaktligen bland annat ingen dagordning för genomförandet.
EnglishWe have introduced, among other things, a mechanism to identify vulnerable persons.
Vi har bland annat infört en mekanism för att identifiera sårbara personer.
EnglishAmong other things, this is an acknowledgement of these organisations’ work.
Detta innebär, bland annat, ett godkännande av dessa organisationers arbete.
EnglishBuilding D contains, among other things, the library of social sciences and humanities.
D-huset är bland annat hem för det humanistiska/samhällsvetenskapliga biblioteket.
EnglishI am thinking, among other things, of care instructions and health and safety warnings.
Jag tänker bland annat på skötselmärkning och hälso- och säkerhetsvarningar.
EnglishThis function helps set the font and font effects, among other things.
Med den här funktionen kan du bland annat ställa in teckensnitt och teckeneffekt.
EnglishThat means, among other things, doing one thing at a time and in a well-founded way.
Det innebär bland annat att man gör allt i rätt tid, och väl underbyggt.
EnglishThe rapporteur has, among other things, taken on board two important amendments.
Föredraganden har bland annat tagit upp två viktiga ändringsförslag.
EnglishMinister, you have uttered, among other things, the sentence I was waiting for.
Herr minister, du har bland annat uttalat den mening jag väntade på.
EnglishThis market test that you propose is already being applied in Belgium, among other countries.
Den marknadsprövning som ni föreslår tillämpas redan i Belgien och andra länder.
EnglishAmong other things, this is a crucial step in the development of our climate change work.
Detta är bland annat ett helt centralt steg i utvecklingen av klimatarbetet.
EnglishThe Treaty stipulates, among other things, that reasonable prices must be ensured.
I fördraget anges det bland annat att skäliga priser ska garanteras.
EnglishThe challenge to the European Union consists, in my opinion, among other things:
Utmaningen för EU utgörs enligt min åsikt bland annat av följande:
EnglishThis dealt, among other things, with the return of North Korean nationals to their country.
Denna handlar bland annat om nordkoreanska medborgares återvändande till sitt land.
EnglishAll this means, among other things, that we have a time bomb in our social security systems.
Allt detta innebär, bland annat, en tidsinställd bomb för försäkringssystemen.
EnglishThis is the roadmap that we should use to respond to the gas war, among other things.
Så borde vår färdplan se ut för att bland annat reagera på gastvisten.
EnglishWe need it, among other things, in order to fulfil the Czech priorities.
Vi behöver det, bland annat för att infria de tjeckiska prioriteringarna.
EnglishToday, we are debating, among other things, Turkey's progress towards Europe.
I dag diskuterar vi bland annat Turkiets framsteg i riktning mot EU.

Liknande översättningar för "among other" på svenska

among preposition
other pronomen
other adjektiv
each other pronomen
to help each other verb
among all preposition
Swedish
among them adjektiv
Swedish
every other
Swedish
after each other adverb