"ammonium" - Svensk översättning

EN

"ammonium" på svenska

volume_up
ammonium {substantiv}
SV

"ammonium" på engelska

EN

ammonium {substantiv}

volume_up
ammonium
SV

ammonium {neutrum}

volume_up
ammonium

Användningsexempel för "ammonium" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis applies particularly to ammonium nitrate and pyrotechnic substances.
Det handlar här framför allt om ammoniak, nitrat och om explosiva ämnen.
EnglishFurthermore, its scope was tightened with regard to explosive and pyrotechnic substances as well as ammonium nitrate.
Vidare minskades direktivets räckvidd när det gäller explosiva och pyrotekniska ämnen och ammoniumnitrat.
EnglishThe effects of what seems to have been a mass explosion of ammonium nitrate were felt far outside the establishment's boundaries.
Effekten av vad som verkar ha varit en massexplosion av ammoniumnitrat kändes långt utanför anläggningens gränser.
EnglishFurthermore, its scope was tightened with regard to explosive and pyrotechnic substances as well as ammonium nitrate.
Sist men inte minst är medlemsstaterna skyldiga att ge kommissionen minimiuppgifter om samtliga Seveso-anläggningar som finns på deras territorium.
EnglishHowever, we believed that it was also necessary to amend the thresholds for ammonium nitrate so as to take into account the accident in Toulouse.
Det har emellertid förefallit oss nödvändigt att också ändra gränserna för ammoniumnitrat med tanke på olyckan som ägde rum i Toulouse.
EnglishFor technical reasons and because of lack of time, the issue of ammonium nitrate, the substance responsible for the explosion, has not been addressed by the Commission.
Av tekniska och tidsmässiga skäl har ammoniumnitrat, det ämne som orsakade explosionen, inte behandlats av kommissionen.
EnglishIt actually improves upon the revision proposed by the Commission, and amongst other things it will give us a better grasp of the issue of ammonium nitrates.
I och med betänkandet förbättras faktiskt kommissionens förslag till översyn, och det kommer bland annat att göra det möjligt att bättre satsa på frågan om ammoniumnitrat.
EnglishAmongst other dangerous substances it held important quantities of liquefied ammonia and chlorine, combustibles, solid ammonium nitrate and fertilisers, as well as methanol.
Bland andra farliga ämnen på platsen fanns avsevärda mängder av flytande ammoniak och klor, brännbara ämnen, fast ammoniumnitrat och gödningsmedel samt metanol.

Synonymer (engelska) till "ammonium":

ammonium
ammonium chloride
ammonium ion
English