"Amman" - Svensk översättning

EN

"Amman" på svenska

SV
SV

"Amman" på engelska

EN
EN

Amman {egennamn}

volume_up
1. "capital of Jordan", geografi
Amman
volume_up
Amman {egenn.} (Jordaniens huv.stad)
It is possible that some personnel will be transferred from Amman to Baghdad.
Det är möjligt att en del av personalen kommer att överföras från Amman till Bagdad.
ECHO Technical Assistants are currently following the crisis from Amman.
ECHO: s tekniska experter följer för närvarande krisen från Amman.
ECHO Technical Assistants are currently following the crisis from Amman.
ECHO:s tekniska experter följer för närvarande krisen från Amman.
SV

Amman {egennamn}

volume_up
1. "Jordaniens huv.stad", geografi
Amman
volume_up
Amman {egenn.} (capital of Jordan)
Det är möjligt att en del av personalen kommer att överföras från Amman till Bagdad.
It is possible that some personnel will be transferred from Amman to Baghdad.
ECHO: s tekniska experter följer för närvarande krisen från Amman.
ECHO Technical Assistants are currently following the crisis from Amman.
ECHO:s tekniska experter följer för närvarande krisen från Amman.
ECHO Technical Assistants are currently following the crisis from Amman.

Användningsexempel för "Amman" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt is possible that some personnel will be transferred from Amman to Baghdad.
Det är möjligt att en del av personalen kommer att överföras från Amman till Bagdad.
EnglishECHO Technical Assistants are currently following the crisis from Amman.
ECHO: s tekniska experter följer för närvarande krisen från Amman.
EnglishECHO Technical Assistants are currently following the crisis from Amman.
ECHO:s tekniska experter följer för närvarande krisen från Amman.
EnglishI would like now to make a statement at the opening of this plenary sitting on the attacks in Amman.
– Jag vill nu i samband med sessionens återupptagande göra ett uttalande om attackerna i Amman.
EnglishIn Parliament, as in Amman, we all consider peace to be a desirable and necessary factor in prosperity.
Utbildning är viktigt vid uppbyggnad av en industriell arbetsstyrka.
EnglishThe ECHO office in Amman is the regional hub for the Iraq crisis.
ECHO:s kontor i Amman är regionalt centrum för Irakkrisen.
English   I would like now to make a statement at the opening of this plenary sitting on the attacks in Amman.
   – Jag vill nu i samband med sessionens återupptagande göra ett uttalande om attackerna i Amman.
English(Laughter) So, as for the outsiders looking in, watch the CNN report on the second Amman Comedy Festival.
(skratt) Så för dem utanför som tittar in- -se CNN:s rapport om den andra Anman komedifestivalen.
EnglishFinally, the European Union mission should be in Baghdad, not in Amman, which is a long way from the Iraqi capital.
Låt oss inte överlåta Bagdad till USA, för det gagnar inte EU att försöka dra sig undan sitt ansvar.
EnglishIn Parliament, as in Amman, we all consider peace to be a desirable and necessary factor in prosperity.
I parlamentet, på samma sätt som i Amman, betraktar vi alla freden som en önskvärd och nödvändig faktor för välstånd.
EnglishFinally, the European Union mission should be in Baghdad, not in Amman, which is a long way from the Iraqi capital.
Slutligen bör Europeiska unionens uppdrag vara i Bagdad, inte i Amman, som ligger långt från den irakiska huvudstaden.
EnglishFor all of these reasons, I would ask you to stand and observe a minute’s silence in memory of the victims of the attacks in Amman.
Av alla dessa skäl vill jag be er att stå upp och hålla en tyst minut till minne av offren för attacken i Amman.
EnglishFor all of these reasons, I would ask you to stand and observe a minute’ s silence in memory of the victims of the attacks in Amman.
Av alla dessa skäl vill jag be er att stå upp och hålla en tyst minut till minne av offren för attacken i Amman.
EnglishThe events of recent days have undermined a fragile process that has just begun with the meeting of President Abbas and Prime Minister Olmert in Amman.
De senaste dagarnas händelser har undergrävt en känslig process som just har inletts med mötet mellan president Mahmoud Abbas och premiärminister Ehud Olmert i Amman.
EnglishThe events of recent days have undermined a fragile process that has just begun with the meeting of President Abbas and Prime Minister Olmert in Amman.
De senaste dagarnas händelser har undergrävt en känslig process som just har inletts med mötet mellan president Mahmoud Abbas och premiärminister Ehud Olmert i Amman.
EnglishAmman was selected as regional hub for this crisis because this office has adequate human and logistic resources to respond immediately to the new needs in the field.
Amman utsågs till regionalt centrum för denna kris eftersom kontoret där har tillräckliga personella och logistiska resurser för att kunna reagera omedelbart på nya behov på fältet.
EnglishAs concerns the first strand of the question, that is whether ECHO's office in Amman is adequate for the current needs of the region, I would like in the first place to clarify the following.
Vad gäller det första ledet i frågan, det vill säga om ECHO:s kontor i Amman är tillräcklig för de nuvarande behoven i regionen, vill jag för det första klargöra följande.
EnglishAs concerns the first strand of the question, that is whether ECHO's office in Amman is adequate for the current needs of the region, I would like in the first place to clarify the following.
Vad gäller det första ledet i frågan, det vill säga om ECHO: s kontor i Amman är tillräcklig för de nuvarande behoven i regionen, vill jag för det första klargöra följande.
EnglishWe are looking forward particularly to participate in the Sharm El-Sheikh agreed Working Group on Refugees, which, according to the latest indication, is scheduled to meet on 22 July in Amman.
Vi ser särskilt fram emot att delta i den arbetsgrupp för flyktingar som beslutades i Sharm El-Sheik och som enligt de senaste uppgifterna har planerat att hålla ett möte i Amman den 22 juli.

Synonymer (engelska) till "Amman":

Amman