"amiable" - Svensk översättning

EN

"amiable" på svenska

volume_up
amiability {substantiv}
EN

amiable {adjektiv}

volume_up
I am sorry if I am not being very amiable at the moment, and particularly with my cold I would much rather be mellow, but the fact is I am not.
Jag beklagar om jag inte är så vänlig just nu och med den här förkylningen skulle jag mycket hellre vara blid, men det är jag då rakt inte.

Användningsexempel för "amiable" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI am sorry if I am not being very amiable at the moment, and particularly with my cold I would much rather be mellow, but the fact is I am not.
Jag beklagar om jag inte är så vänlig just nu och med den här förkylningen skulle jag mycket hellre vara blid, men det är jag då rakt inte.
EnglishI should first of all like to join my fellow Members in thanking the rapporteur, Mr Glante, for his extremely amiable, pleasant, very constructive cooperation.
I första hand skulle jag vilja tacka föredraganden, herr Glante, liksom mina kolleger har gjort, för det mycket vänskapliga, trevliga och mycket konstruktiva samarbetet.
EnglishExpedient control of the EU border with Andorra, a principality in between two large EU countries, France and Spain, will ensure a more profitable and amiable relationship in the future.
En lämplig kontroll över EU:s gräns med Andorra, ett furstendöme mellan två stora EU-länder, Frankrike och Spanien, kommer att säkra mer lönsamma och vänskapliga förbindelser i framtiden.