"Americanism" - Svensk översättning

EN

"Americanism" på svenska

volume_up
American {substantiv}
EN

Americanism {substantiv}

volume_up
Americanism
I have no sympathy for anti-Americanism or anti-anyone-else-ism for that matter.
Jag har ingen förståelse för anti-amerikanism och för övrigt inte för anti-alla-andra-ism heller.
Previously, the enthusiasm of so many European politicians for European integration has been fuelled by anti-Americanism.
Entusiasmen hos så många europeiska politiker för den europeiska integrationen har tidigare underblåsts av anti-amerikanism.
There has been too much anti-Americanism in Europe recently and Europe needs to remember what it owes to America.
Det har funnits för mycket anti-amerikanism i Europa under den senaste tiden, och Europa måste påminna sig om vad man är skyldig Amerika.

Användningsexempel för "Americanism" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishOnce again the anti-Americanism so prevalent in the EU put its citizens' safety in jeopardy.
Återigen är det antiamerikanismen i EU som äventyrar EU-medborgarnas säkerhet.
EnglishOnly in this way can we also convincingly counteract anti-Americanism.
Bara därigenom kan vi på ett övertygande sätt motarbeta antiamerikanismen.
EnglishI have no sympathy for anti-Americanism or anti-anyone-else-ism for that matter.
Jag har ingen förståelse för anti-amerikanism och för övrigt inte för anti-alla-andra-ism heller.
EnglishLadies and gentlemen, there is no cause for anti-Americanism.
Mina damer och herrar! Det finns ingen anledning att hysa antiamerikanska känslor.
EnglishSome Members of this House have a reflex anti-Americanism.
Vissa ledamöter i denna kammare har en reflexmässig antiamerikanism.
EnglishWe need full cooperation, leaving aside the hypocritical demagoguery of facile anti-Americanism.
Vi behöver ha ett fullständigt samarbete, och avstå från den lättvunna antiamerikanismens hycklande demagogi.
EnglishI detest the general anti-Americanism of this place.
Jag hatar den allmänna antiamerikanska andan här.
EnglishAnti-Americanism is not a common cause in Europe.
Antiamerikanism är inte ett gemensamt mål i Europa.
EnglishWe are already distancing ourselves from the USA, and an objectionable anti-Americanism occasionally puts in an appearance.
Man distanserar sig redan till USA, och i flera fall uppstår rent av en motbjudande antiamerikanism.
EnglishWe repudiated at the time the anti-Americanism, both latent and overt, that characterises some in this House.
Vi tillbakavisade vid den tidpunkten den antiamerikanism, såväl dold som öppen, som utmärkte vissa personer här i parlamentet.
EnglishToday's debate also shows that it is not helpful to talk in superficial terms about anti-Americanism or anti-European sentiments.
Dagens debatt visar även att det inte hjälper att tala ytligt om antiamerikanska eller antieuropeiska känslor.
EnglishHysterical anti-Americanism is not in Europe’ s interest, and it is not in the interest of the USA to treat Europe like a younger brother.
Det är där som företagen vill att de återstående hindren för handel och investeringar skall avlägsnas.
EnglishPreviously, the enthusiasm of so many European politicians for European integration has been fuelled by anti-Americanism.
Entusiasmen hos så många europeiska politiker för den europeiska integrationen har tidigare underblåsts av anti-amerikanism.
EnglishWe cannot pretend that in protecting human rights, we never use them as an ideological tool of anti-Americanism.
Vi kan inte låtsas att vi i skyddet av de mänskliga rättigheterna aldrig använder dem som ett ideologiskt verktyg för antiamerikanism.
EnglishThere has been too much anti-Americanism in Europe recently and Europe needs to remember what it owes to America.
Det har funnits för mycket anti-amerikanism i Europa under den senaste tiden, och Europa måste påminna sig om vad man är skyldig Amerika.
EnglishThe second is the participation of Polish soldiers in the war against Iraq, in a show of servile pro-Americanism and highly insolent anti-Europeanism.
Det andra är deltagandet av polska soldater i Irakkriget, i en uppvisning i inställsam proamerikanism och fräck antieuropeism.
EnglishHysterical anti-Americanism is not in Europe’s interest, and it is not in the interest of the USA to treat Europe like a younger brother.
Hysterisk antiamerikanism är inte i Europas intresse, lika lite som det är i Förenta staternas intresse att behandla Europa som en lillebror.
EnglishBoth the extremely stretched British loyalty to Washington and continuing French anti-Americanism are a poor guide for European policy.
Såväl den långtgående brittiska lojaliteten mot Washington som den övertygade franska antiamerikanismen är ett dåligt rättesnöre för europeisk politik.
EnglishI have to say that the poisonous thread that has run through the diplomatic manoeuvrings in the run-up to the Iraq war has been anti-Americanism.
Jag måste säga att den skadliga linje som har löpt genom de diplomatiska inriktningarna under upptakten till kriget i Irak har varit antiamerikanismen.
EnglishI want to comment too on Commissioner Patten's very welcome statement that he did not see any connection between being European and anti-Americanism.
Jag vill också kommentera kommissionär Pattens mycket välkomna uttalande att han inte såg någon koppling mellan att vara europé och anti-amerikanism.

Synonymer (engelska) till "American":

American
African-American