EN

American {adjektiv}

volume_up
American
volume_up
amerikansk {adj.} (som är från eller avser USA)
If not, the world will be unipolar and exclusively dominated by American power.
Annars blir världen monopolär och uteslutande under amerikansk dominans.
But every American policy does not automatically have to become European policy.
Men all amerikansk politik behöver inte automatiskt bli europeisk politik.
This is a poor figleaf for the total absence of concessions on the American side.
Den maskerar dåligt den totala avsaknaden av eftergifter från amerikansk sida.

Användningsexempel för "American" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishTrade agreements with South American states represent a very positive development.
Handelsavtal med sydamerikanska länder är således en mycket positiv utveckling.
EnglishBeirut approach control, American Travelways Flight 282, under command of Captain
Beiruts inflygningskontroll, American Travelways flyg 282, under ledning av kapten
EnglishThis is a poor figleaf for the total absence of concessions on the American side.
Den maskerar dåligt den totala avsaknaden av eftergifter från amerikansk sida.
EnglishThe Meltzer report, in the American Congress, was some one hundred pages long.
Meltzerrapporten från den amerikanska kongressen omfattade ett hundratal sidor.
EnglishOur American partners are able to defend their national interests pugnaciously.
Våra amerikanska partners vet att stridslystet försvara sina nationella intressen.
EnglishI am thinking of the domain names, the icon and the American influence on this.
Jag tänker på domännamnen, ikonen och det amerikanska inflytandet över detta.
EnglishAmerican monetary and budgetary policy has been at the very least unrealistic.
Den amerikanska penning- och finanspolitiken har varit minst sagt orealistisk.
EnglishThat matter has always been an issue of dialogue with our American partners.
Denna fråga har alltid varit föremål för en dialog med våra amerikanska partner.
EnglishThe United States' decision is wrong, and we must all regret the American measures.
USA:s beslut är felaktigt, och vi måste alla beklaga det amerikanska agerandet.
EnglishThere is no level playing field where European and American citizens are concerned.
Det råder inte lika villkor när det gäller europeiska och amerikanska medborgare.
EnglishThe United States ' decision is wrong, and we must all regret the American measures.
USA: s beslut är felaktigt, och vi måste alla beklaga det amerikanska agerandet.
EnglishWill they talk to our American counterparts and try and get more information?
Kommer de att tala med sina amerikanska motparter och försöka få mer information?
EnglishThe word ‘ transportation ’ is an American word; the English word is ‘ transport’.
Ordet ” transportation ” är amerikanskt; det engelska ordet är ” transport ”.
EnglishIt is a question, in fact, that has also been put to the American Congress.
Det är faktiskt en fråga som också har ställts till den amerikanska kongressen.
EnglishLet us not deny that Europe would have died without American assistance in the 1940s.
Låt oss inte förneka att Europa skulle ha dött utan Amerikas hjälp på 1940-talet.
EnglishThe American concept of data protection and privacy is different from ours.
Det amerikanska konceptet för data- och integritetsskydd skiljer sig från vårt.
EnglishAmerican military were very quickly on the ground to provide practical aid.
Den amerikanska militären var mycket snabbt på plats för att ge praktiskt stöd.
EnglishFortunately, my American counterpart has disabused us of this pessimistic notion.
Min amerikanske kollega har lyckligtvis tagit oss ur denna pessimistiska villfarelse.
EnglishMany American soldiers gave their lives for freedom and democracy in Europe.
Många amerikanska soldater offrade sina liv för frihet och demokrati i Europa.
EnglishBut every American policy does not automatically have to become European policy.
Men all amerikansk politik behöver inte automatiskt bli europeisk politik.

Synonymer (engelska) till "American":

American
African-American