"amenable" - Svensk översättning

EN

"amenable" på svenska

volume_up
amen {interj.}
SV
EN

amenable {adjektiv}

volume_up

Användningsexempel för "amenable" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishPlayers in European agriculture have demonstrated that they are amenable to reform.
Aktörerna i EU:s jordbrukssektor har visat att de är öppna för reformer.
EnglishIf the EU shows itself to be amenable here, we can ride out the current crisis.
Om EU visar att det är villigt att förbättra dessa saker kan vi rida ut den rådande krisen.
EnglishI would add that we are amenable to any practicable form of banking supervision.
Jag tillägger slutligen att vi är öppna för alla genomförbara metoder i fråga om bankövervakning.
EnglishIt follows that we have to give close consideration to what areas are amenable to settlement.
Det innebär att vi noggrant måste överväga vilka områden som lämpar sig för bebyggelse.
EnglishThey have always been amenable to Parliament, which is something that I greatly appreciate.
De har alltid funnits tillgängliga för Europaparlamentet och det uppskattar jag väldigt mycket.
EnglishPlayers in European agriculture have demonstrated that they are amenable to reform.
Nu är det dags att ge dem ett erkännande för detta.
EnglishHere too, I think, one must be amenable to compromise.
Även här anser jag att man måste vara öppen för kompromisser.
EnglishI trust the House will be amenable to our proposal.
Jag hoppas att det ärade parlamentet följer vårt förslag!
EnglishWith global warming and volcanic ash, people are more amenable to travel by rail and to send freight by rail.
Med växthuseffekten och vulkanaskan är människor mer villiga att resa med tåg och att skicka gods med tåg.
EnglishAlthough it is amenable to criminal law everywhere, it is not defined in the same way in all the Member States.
Även om det är brott enligt straffrätten överallt definieras det inte på samma sätt i alla medlemsstater.
EnglishWe will pay precise attention to how amenable to discussions the Council is, and to how openly it deals with us.
Vi kommer att noga observera hur villig man är att samtala och hur öppet man umgås med oss från rådets sida.
EnglishMany people in the East were amenable to this, in the expectation of receiving great financial support and imminent wealth.
Många av invånarna ville det, med förväntningar om omfattande ekonomiskt stöd och annalkande rikedomar.
EnglishWe must not be amenable to compromise on this, and the Council must not be left under any misapprehension about this.
Här borde vi inte vara beredda till kompromisser, och även visa det för rådet på ett sätt som inte kan missförstås.
EnglishThe EU will maintain its strong commitment to Macedonia and will actively support a government amenable to reforms.
Europeiska unionen kommer att fortsätta att engagera sig starkt i Makedonien och kommer aktivt att stödja en reformvänlig regering.
EnglishWhen we had the trialogue last Thursday, the Swedish Presidency took on board, and were very amenable to, what we were saying.
På trepartsmötet i torsdags godtog det svenska ordförandeskapet vad vi sade, och det var mycket mottagligt för våra åsikter.
EnglishAre you amenable to this idea?
EnglishPeople brought up in Soviet multiculturalism were more malleable and more amenable to becoming slaves in the service of the empire.
De personer som uppfostrades till sovjetisk multikulturalism var mer formbara och fann sig lättare i att bli slavar i imperiets tjänst.
EnglishI will end by thanking the Minister, the Council representative, for his amenable contribution to the meetings of recent months.
Låt mig avslutningsvis tacka ministern, rådets företrädare, för den positiva inställning vi har mött på sammanträdena under dessa månader.
EnglishDuring the course of it you said that if there were requests from national authorities for extensions, then you would be amenable to considering those requests.
I det sade ni att om det fanns krav från nationella myndigheter på utvidgning, skulle ni kunna överväga dessa.
EnglishHe'll be more amenable.

Synonymer (engelska) till "amenable":

amenable
amenities