EN

ambush {substantiv}

volume_up
ambush
Yesterday, three journalists were killed in an ambush by the Taliban in Afghanistan.
I Afghanistan dödades i går tre journalister i ett bakhåll som organiserats av talibanerna.
On Sunday morning, 12 Turkish soldiers and 32 Kurds were killed in a Kurdish ambush.
I söndags morse dödades tolv turkiska soldater och 32 kurder i ett kurdiskt bakhåll.
I guarantee that at this very minute his fiendish yellow brain... is plotting some new ambush.
Just nu planerar hans lömska lilla gula hjärna ett nytt bakhåll.
ambush (även: snare, snares)

Användningsexempel för "ambush" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishOn Sunday morning, 12 Turkish soldiers and 32 Kurds were killed in a Kurdish ambush.
I söndags morse dödades tolv turkiska soldater och 32 kurder i ett kurdiskt bakhåll.
EnglishYesterday, three journalists were killed in an ambush by the Taliban in Afghanistan.
I Afghanistan dödades i går tre journalister i ett bakhåll som organiserats av talibanerna.
EnglishFu Sheng's on an R and R tomorrow, and you wanna send them out on an ambush?
Fu Sheng har permis imorgon och du vill skicka dem i bakhåll?
EnglishI guarantee that at this very minute his fiendish yellow brain... is plotting some new ambush.
Just nu planerar hans lömska lilla gula hjärna ett nytt bakhåll.
EnglishAll right, Sergeant, who do you want on ambush?
EnglishYou don't sleep on no fucking ambush!
EnglishHow come we always get fucking ambush?
EnglishMaria Grazia Cutulli, Julio Fuentes, Harry Burton and Azizullah Haidari were killed in an ambush between Jalalabad and Kabul.
Maria Grazia Cutulli, Julio Fuentes, Harry Burton och Azizullah Haidari föll offer för ett bakhåll mellan Jalalabad och Kabul.
EnglishThere goes a fucking ambush.
EnglishWhat do you mean ambush.
EnglishLooks like an ambush.
EnglishThere was an ambush.
EnglishWe get up at 5am, hump all day, camp around four or five, dig a foxhole, eat, then put out an all-night ambush or a three-man listening post.
Vi går upp 5 på morgonen, kånkar hela dagen, slår läger vid 4 eller 5, gräver ett skyttevärn, äter, och arrangerar ett bakhåll eller en tremannavakt.
EnglishI would also like to congratulate the rapporteur after the sometimes stormy passage of her report and the mini-ambush which she almost suffered tonight.
Jag skulle också vilja gratulera föredraganden efter hennes betänkandes ibland stormiga färd och efter det minibakhåll som hon nästan hamnade i kväll.
EnglishOn this point we must also demand the truth about the young lives of two Portuguese citizens who were killed recently in a brutal ambush, an event that is shrouded in mystery.
Vi måste också nu kräva sanningen om de två unga portugiser som försvann nyligen i ett brutalt bakhåll och som är dold i ett mystiskt dunkel.
EnglishWe believed at the time that we had finally reached the end of a chapter: a chapter of genocide, assassination, ambush, arbitrary arrest and summary execution.
Vi trodde då att ett kapitel för alltid var färdigskrivet, kapitlet som handlar om folkmord, mord, bakhåll, godtyckliga arresteringar och summariska avrättningar.
EnglishMrs Győri, you tell us that the Council has no say in the appointment of these officials, which is legally correct, but some Member States are lying in ambush.
Fru Győri, du säger att rådet inte har någon talan när det gäller utnämningen av dessa tjänstemän, vilket är helt rätt juridiskt, men det finns medlemsstater som ligger i bakhåll.
EnglishEach time there is a positive development towards peace, some extremist elements make sure they undermine it by an action such as the ambush in which two soldiers died and one was abducted.
Så fort man får en positiv utveckling mot fred ser några extremistelement till att undergräva den genom handlingar som överfallet där två soldater dödades och en kidnappades.

Synonymer (engelska) till "ambush":

ambush