"ambassador" - Svensk översättning

EN

"ambassador" på svenska

volume_up
ambassador {substantiv}
SV

"ambassad" på engelska

EN

ambassador {substantiv}

volume_up
ambassador
For example, I recently met with the Australian Ambassador to the European Union.
Till exempel mötte jag nyligen Australiens ambassadör för Europeiska unionen.
Mr Eric Rouleau, the former French Ambassador, speaks of a slow-motion genocide.
Eric Rouleau, före detta fransk ambassadör, talar om ett folkmord i ultrarapid.
I also congratulate Ambassador Anderson and the Irish civil service.
Jag gratulerar också ambassadör Anne Anderson och den irländska statsförvaltningen.
ambassador (även: envoy)
It is quite impossible for us to instruct an ambassador as to how to describe his own country.
Det är helt omöjligt att vi ska tala om för ett sändebud hur han ska beskriva sitt eget land.
In this regard, there is no way that the EU should accredit Mugabe's unilaterally appointed envoy as ambassador.
Med tanke på det kan EU således inte ackreditera Mugabes ensidigt utnämnda sändebud som ambassadör.
Ambassador Moratinos was appointed at the end of last year as the Council's special envoy to the peace process in the Middle East.
Ambassadör Moratinos utnämndes i slutet av förra året till rådets särskilda sändebud vid fredsprocessen i Mellanöstern.
SV

ambassad {utrum}

volume_up
1. allmänt
Detsamma bör naturligtvis gälla placeringen av EU:s framtida ambassad i Jerusalem.
The same should, of course, apply to situating the future EU embassy in Jerusalem.
Det finns flera exempel på det i varje medlemsstats ambassad.
Successive examples of this can be found in every embassy of Member States.
I maj i år demonstrerade jag och många andra framför Ugandas ambassad.
With others, I myself demonstrated in front of the Ugandan Embassy in May of this year.
2. politik
ambassad (även: beskickning)
Det är anmärkningsvärt att USA:s bilaterala ambassad till Belgien fortfarande är dubbelt så stor som dess respresentation till Europeiska unionen.
It is extraordinary that the USA's bilateral embassy to Belgium is still double the size of its mission to the European Union.

Användningsexempel för "ambassador" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMr Eric Rouleau, the former French Ambassador, speaks of a slow-motion genocide.
Eric Rouleau, före detta fransk ambassadör, talar om ett folkmord i ultrarapid.
EnglishThey also want cultural diversity to be the ambassador of Europe in the world.
De vill också att kulturell mångfald ska vara det som Europa sprider i världen.
EnglishWhile we were in Uzbekistan, we also met the British Ambassador, Craig Murray.
När vi var i Uzbekistan träffade vi också den brittiske ambassadören Craig Murray.
EnglishFor example, I recently met with the Australian Ambassador to the European Union.
Till exempel mötte jag nyligen Australiens ambassadör för Europeiska unionen.
EnglishParliament will need to be a true ambassador for this message and exert pressure.
Parlamentet måste vara en verklig talesman för detta budskap och utöva påtryckningar.
EnglishThe EBRD is not, as some might believe, the ambassador of ultra-liberalism.
EBRD är inte ultraliberalismens ambassadör, vilket somliga skulle kunna tro.
EnglishAlso among us is Ambassador Christoffersen, who also took part in the negotiations.
Vi har också ambassadör Christoffersen bland oss som även han deltog i förhandlingarna.
EnglishAmbassador and I'm walking around the world."
Jag är Dr. Francis, jag är en ambassadör från FN och jag vandrar över hela världen."
EnglishMost of all I would like to thank the civil servants, especially Ambassador Eikka Kosonen.
Framför allt vill jag tacka statstjänstemännen, särskilt ambassadör Eikka Kosonen.
EnglishEven the ambassador is refused a meeting and is not given information.
Till och med ambassadören nekas ett sammanträffande och får ingen information.
EnglishAs has been pointed out, the Chinese ambassador has responded to the criticism expressed.
Som redan påpekats har Kinas ambassadör reagerat på den kritik som framförts.
EnglishWith regard to the Italian ambassador, we should ask why he was expelled.
När det gäller den italienske ambassadören måste vi fråga oss varför han blev utvisad.
EnglishThe lunch ladies, the lunch cooks of America -- I offer myself as their ambassador.
Mattanterna, de som lagar luncherna i Amerika... ~~~ Jag erbjuder mig som deras ambassadör.
EnglishI also congratulate Ambassador Anderson and the Irish civil service.
Jag gratulerar också ambassadör Anne Anderson och den irländska statsförvaltningen.
EnglishBefore becoming UN Ambassador, he was responsible for refugee resettlement.
Innan han blev FN-ambassadör skötte han omlokalisering av flyktingar.
EnglishThe Turkish Government reacted by recalling its ambassador from Washington.
Den turkiska regeringens reaktion var att kalla hem sin ambassadör i Ankara till Washington.
EnglishIn this case, too, the Turkish ambassador from Stockholm was recalled.
Även i det fallet kallades ambassadören hem, från Stockholm till Ankara.
EnglishIt is not absolutely certain that the Italian Ambassador has been recalled with his colleagues.
Det är inte helt säkert att den italienske ambassadören åkte hem som sina kolleger.
EnglishThe British ambassador replied: 'No, send me fewer demonstrators '.
Den brittiske ambassadören svarade: " Nej, sänd mig färre demonstranter ".
EnglishWe must create the tangible post of European ambassador to Indonesia.
Vi måste konkretisera tankarna på en europeisk ambassadör i Indonesien.

Synonymer (engelska) till "ambassador":

ambassador
English

Synonymer (svenska) till "ambassad":

ambassad