"Amazonia" - Svensk översättning

EN

"Amazonia" på svenska

EN

Amazonia {egennamn}

volume_up
1. geografi

Användningsexempel för "Amazonia" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAs we know, several species of fish are threatened with extinction, just like the forests of Asia and Amazonia.
Som vi riskerar flera fiskarter att dö ut och försvinna, på samma sätt som skogarna i Asien och Amazonas.
EnglishAnd the news from Amazonia is worrying.
EnglishWe now come to the point we are dealing with: the fires and destruction of the tropical forests in Amazonia and South-East Asia.
Låt oss så övergå till det som vi behandlar här, dvs. bränderna och förstörelsen av de tropiska regnskogarna i Sydostasien.
EnglishWhat happens in Amazonia or the great tropical forests - whether in Indonesia or Africa - is obviously of world-wide concern.
Det är uppenbart att det som sker i Amazonas eller i de stora regnskogarna - i Indonesien eller Afrika - är hela världens intresse.
EnglishIn this case we are not dealing with a disaster on European territory, but one in a particularly sensitive and important area, namely Amazonia, the very lung of the world.
Det rör sig, i detta fall, inte om en katastrof på europeisk mark, utan i ett särskilt känsligt och viktigt område, som Amazonas är, en verklig lunga för världen.