EN

amazed {adjektiv}

volume_up
I am amazed that we are surprised because, in fact, it is not the first time.
Det förvånar mig att man är förvånad, eftersom det faktiskt inte är första gången.
   – Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, I am somewhat amazed.
Jag är något förvånad.
. - (SK) I was amazed when reading the text of this resolution.
. - (SK) Jag blev förvånad när jag läste resolutionstexten.
I am still amazed that the situation is allowed to continue.
Jag är fortfarande förbluffad över att man låter situationen fortsätta.
I am really amazed that Turkey has not been mentioned at all!
Jag är verkligen förbluffad över att Turkiet inte alls har nämnts!
Mr President, I must tell you that I am somewhat amazed.
Jag måste säga er att jag är aningen förbluffad.
amazed (även: astounded, astonied)
I am amazed at how many people have an interest in this.
Jag är häpen över hur många som är intresserade av detta.
I am amazed at how much money and how many people can be mobilised over the course of a few months to start a war.
Jag är häpen över hur mycket pengar och människor som på ett par månader kan mobiliseras för att starta ett krig.
I was particularly amazed to read in the report that the number of herring taken by by-catch is greater than the quota itself.
Jag var särskilt häpen över att läsa i betänkandet att den mängd sill som fångas i bifångsten är större än kvoten i sig.
The situation has scarcely changed since then, yet people are amazed that the cholera epidemic is spreading very fast, and the international community is again beginning to feel pity.
Läget har knappast förändrats sedan dess, ändå är man överraskad över att koleraepidemin sprider sig mycket snabbt och världssamfundet börjar tycka synd om befolkningen igen.

Användningsexempel för "amazed" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI am amazed that its obvious European dimension did not concern you in the Council.
Jag är förvånad över att den uppenbara EU-dimensionen inte oroade er inom rådet.
English   – Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, I am somewhat amazed.
   – Herr talman, fru kommissionär, mina damer och herrar! Jag är något förvånad.
EnglishI am amazed that we are surprised because, in fact, it is not the first time.
Det förvånar mig att man är förvånad, eftersom det faktiskt inte är första gången.
EnglishI have to say that I am amazed too that we cannot get any answer from the Council.
Jag måste säga att jag också är förvånad över att man inte får något svar från rådet.
EnglishAnd I got in the water with them, and I was amazed at how curious they were.
Och jag hoppade i vattnet med dem, och blev förundrad över hur nyfikna de är.
EnglishThe comments after Hampton Court were from those amazed that nothing happened.
Kommentarerna efter Hampton Court kom från dem som var förvånade att ingenting hade hänt.
EnglishI am utterly amazed that the Commission is not responding. Number one.
För det första är jag ytterst förvånad över att kommissionen inte ger något svar.
EnglishMr President, I am amazed and saddened that this matter should be back up for discussion.
Herr talman! Jag är förvånad och besviken över att denna fråga återigen kommer upp.
EnglishThis is how this figure came through in translation, and I am really amazed by it.
Det är hur det framställdes i tolkningen, och jag är mycket förvånad.
English   Mr President, I am utterly amazed at the President-in-Office's answer.
   – Herr talman! Jag är mycket förundrad över rådsordförandens svar.
EnglishI must say we were amazed by the number of applications received.
Jag måste säga att vi blev förvånade över det antal ansökningar som vi fick.
English. - (SK) I was amazed when reading the text of this resolution.
skriftlig. - (SK) Jag blev förvånad när jag läste resolutionstexten.
EnglishI never cease to be amazed how much the price of newspapers varies across Europe.
Jag upphör aldrig att förbluffas av hur mycket priserna på tidningar skiljer sig runt om i Europa.
EnglishAll other considerations are merely prejudices, and I am amazed to hear them expressed in this House.
Allt annat är bara fördomar. Jag är förvånad över att få höra dem här i kammaren.
EnglishSo I am quite amazed by your comment because, as you know, we support your report in principle.
Därför är jag mycket förvånad över er kommentar, för i princip stöder vi ert betänkande.
EnglishI would be amazed if any Member of this House voted against.
Jag skulle bli mycket förvånad om någon ledamot i detta parlament skulle rösta nej.
EnglishI think others too will be amazed by the European Commission's brevity.
Jag tror att även andra kolleger är förvånade över Europeiska kommissionens lakoniska hållning.
EnglishWe were amazed at the violent way in which the police opposed them.
Vi var förvånade över det våldsamma sätt som polisen reagerade på.
EnglishParliament is amazed at how elegantly you surf between languages, so much so all we can hear is the wash!
Till parlamentets förvåning surfar ni så elegant mellan språken att det bara susar!
EnglishI am amazed when I read reports of this kind in the Dutch and foreign press.
Herr ordförande! Jag blir bestört när jag läser den sortens information i nederländsk och utländsk press.

Synonymer (engelska) till "amazed":

amazed
amazingly
amazement
amazing