EN

to amaze [amazed|amazed] {verb}

volume_up
Mr President, the paradoxes of this Parliament never cease to amaze us.
Herr talman, kammarens paradoxer upphör inte att förvåna mig.
It never ceases to amaze me the number of passengers that go missing in airports!
Det slutar aldrig att förvåna mig att det är så många passagerare som går fel på flygplatserna!
It would amaze and depress me if it were not to do so today.
Det skulle förvåna mig och göra mig nedstämd om så inte blev fallet i dag.
(NL) Madam President, the hypocrisy and inconsistency of this House continue to amaze me.
Hyckleriet och bristen på konsekvens här i kammaren upphör aldrig att förbluffa.
All artists in Europe will be amazed that the European institutions still consider culture to be the icing on the cake, as a luxury that takes second place to necessities.
Alla konstnärer i EU kommer att häpna över att EU:s institutioner fortfarande anser att kultur är som grädde på moset, en lyx som får komma efter nödvändigheterna.

Användningsexempel för "to amaze" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt never ceases to amaze me the number of passengers that go missing in airports!
Det slutar aldrig att förvåna mig att det är så många passagerare som går fel på flygplatserna!
English(NL) Madam President, the hypocrisy and inconsistency of this House continue to amaze me.
(NL) Fru talman! Hyckleriet och bristen på konsekvens här i kammaren upphör aldrig att förbluffa.
EnglishIt would amaze and depress me if it were not to do so today.
Det skulle förvåna mig och göra mig nedstämd om så inte blev fallet i dag.
EnglishMr President, the paradoxes of this Parliament never cease to amaze us.
Herr talman, kammarens paradoxer upphör inte att förvåna mig.
EnglishIn fact it should be labelled the Hampton Court ‘aMaze’.
Mötet vid Hampton Court slog folk med häpnad.
EnglishSergeant Franklin, you never cease to amaze me.
EnglishI have to say that it never ceases to amaze or depress me how ignorant this House can be when people are speaking.
Jag måste säga att det aldrig upphör att förvåna och bedröva mig hur okunnigt det här parlamentet kan vara när människor talar.
EnglishIt never ceases to amaze me.
EnglishDelays of this kind, which might perhaps be explained by the trade agreement being negotiated in parallel, never fail, however, to amaze me.
En sådan förhalningstaktik, vilken kanske låter sig förklaras med hänvisning till det parallellt behandlade handelsavtalet med Sydafrika, upphör dock inte att förvåna mig.
EnglishIt never ceases to amaze me when some of our British fellow Members say that we do not need a constitution but we do need a lot of new Members.
Jag blir alltid lika förvånad över att höra några av våra brittiska ledamotskolleger säga att vi inte behöver någon konstitution, men att vi däremot behöver många nya medlemmar.

Synonymer (engelska) till "amazed":

amazed
amazingly
amazement
amazing