EN

amateur {substantiv}

volume_up
amateur
But there's nothing wrong with being an amateur.
Men det är inget fel på att vara en amatör.
Doping can be found in both amateur sport and youth sport.
Dopningen finns även inom amatör- och ungdomsidrotten.
Because when it comes to judging talent and potential... you, my friend, are an amateur!
För när man skall bedöma talang och potential... då, min vän, är det du som är en amatör!
amateur

Användningsexempel för "amateur" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe work in relation to local amateur sports clubs smacks of contempt for people.
Arbetet gentemot lokala amatöridrottsföreningar andas förakt mot medborgarna.
EnglishWhat do we think of the relationship between professional and amateur sport?
Vad anser man om relationen mellan den professionella idrotten och amatöridrotten?
EnglishThe health of sportsmen and women is at stake, both professional and amateur.
Det gäller idrottsmännens hälsa, oberoende av om de är proffs eller amatörer.
EnglishIt turned tens of thousands of French men and women into amateur ticket touts.
Det förvandlade tiotusentals franska män och kvinnor till svartabörshajar på amatörnivå.
EnglishFeynman decided, as a sort of amateur helium physicist, that he would try to figure it out.
Feynman bestämde sig, som amatör-helium-fysiker, för att försöka lista ut det.
EnglishThere are, in fact, still a number of amateur athletes who compete in the Olympics.
Faktum är att det fortfarande finns amatöridrottare som tävlar i OS.
EnglishThis is very sloppy, very amateur and unacceptable as a way to treat this House.
Detta är mycket slarvigt, amatörmässigt och ett oacceptabelt sätt att behandla denna kammare på.
EnglishBecause when it comes to judging talent and potential... you, my friend, are an amateur!
För när man skall bedöma talang och potential... då, min vän, är det du som är en amatör!
EnglishIreland has a long sporting tradition, and in particular an amateur and voluntary tradition.
Irland har en lång idrottstradition, i synnerhet när det handlar om amatörer och frivilliga.
EnglishFirst of all, we must remember that Europe is not an amateur in the area of space conquest.
Först skall vi erinra oss om att Europa inte är någon nykomling ifråga om erövring av rymden.
EnglishWhat do we think of the relationship between professional and amateur sport?
Hur skall man utforma organisationen av europeisk sport?
EnglishOur studies have, unfortunately, shown that amateur sport has also been affected by the phenomenon.
Våra undersökningar har tyvärr visat att även amatöridrotten har påverkats av detta fenomen.
EnglishAs a result, the discrepancy between amateur and professional sport has become far too pronounced.
Skillnaden mellan amatöridrott och professionell idrott har därigenom blivit alldeles för stor.
EnglishFirstly, he suggests that there is a clear difference between amateur sport and professional sport.
För det första hävdar han att det finns en tydlig skillnad mellan amatöridrott och proffsidrott.
EnglishThere is a professional but also an amateur element.
Det finns ett professionellt inslag, men också ett inslag av amatörer.
EnglishWe have an amateur video of the incident this afternoon involving Uncle Dave's assassin, Axel Foley.
Vi har en amatörfilm från eftermiddagens händelser, som visar Onkel Daves misstänkte mördare, Axel Foley.
EnglishGreater EU support for amateur sport means support for a healthier lifestyle for millions of Europeans.
Mer EU-stöd till amatöridrotten betyder stöd till en hälsosammare livsstil för miljontals EU-medborgare.
EnglishDoping can be found in both amateur sport and youth sport.
Dopningen finns även inom amatör- och ungdomsidrotten.
EnglishThis occurs due to inexperience and negligence in the checks carried out, especially at the amateur level.
Detta är resultatet av likgiltighet och försummelse i samband med kontroller, framför allt på amatörnivå.
EnglishUser-generated content, spreading in businesses in extraordinarily valuable ways like these, celebrating amateur culture.
Användargenererad kultur, genom högvärderade affärsverksamheter som dessa - hyllar amatörkultur.

"amateur gardeners" på svenska

amateur gardeners
Swedish
  • amatör trädgårdsmästare
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"amateur golf" på svenska

amateur golf
Swedish
  • amatör golf
Mera chevron_right

"amateur golfer" på svenska

amateur golfer
Swedish
  • amatör golfspelare
  • amatör golfare
Mera chevron_right

Synonymer (engelska) till "amateur":

amateur