EN

am {adverb} [förkortning]

volume_up
1. "ante meridiem"
am (även: a.m.)
volume_up
fm {adv.} (förmiddagen)
am (även: a.m.)
volume_up
f.m. {adv.} (förmiddagen)
f.m./fm. (förmiddag)

Användningsexempel för "am" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI am satisfied that we are finally taking the initiative and discussing Moldova.
Det gläder mig att vi äntligen har tagit initiativ till att diskutera Moldavien.
EnglishI am thinking of doctors and nurses from Malawi who are in the UK, for example.
Jag tänker på doktorer och sköterskor från Malawi i Storbritannien till exempel.
English(ES) Mr President, I am pleased that the Lisbon Treaty is to be signed tomorrow.
(ES) Herr talman! Det gläder mig att Lissabonfördraget ska undertecknas i morgon.
EnglishEurope - and I am finishing here - must not lower its guard on this front either.
Avslutningsvis vill jag säga att EU inte får sänka garden på den fronten heller.
EnglishI am not objecting to the ambitious nature of the savings, but their unfairness.
Jag är inte emot att sparandet läggs på en ambitiös nivå, men det slår orättvist.
EnglishI am not an actor, I want to work for the interests of Europe and its citizens.
Jag är ingen skådespelare; jag vill arbeta för europeiska medborgares intressen.
EnglishI am pleased to say that my colleague Mrs Estrela’s report is along these lines.
Det gläder mig att betänkandet av min kollega Edite Estrela följer dessa idéer.
EnglishI am the first to denounce the way in which human rights are threatened in Cuba.
Jag är den första att fördöma det sätt som mänskliga rättigheter hotas på Kuba.
EnglishThis is primarily a statement of principles which I am comfortable in supporting.
Det är främst en redogörelse för principer som jag känner mig bekväm att stödja.
EnglishThe vote will take place today, at 11 a.m., that is to say in a few minutes time.
Omröstningen kommer att äga rum i dag kl. 11.00, det vill säga om några minuter.
EnglishI am pleased that those points were also made clear in the report by Mrs Gurmai.
Det gläder mig att de punkterna också framgår klart av Zita Gurmais betänkande.
EnglishI am concerned, as are the other speakers, at the plight of the people in Iraq.
Jag är bekymrad, liksom de övriga talarna, över befolkningens belägenhet i Irak.
EnglishI am sorry that Mr Fatuzzo is not here today - I seem to be standing in for him.
Jag beklagar att Fatuzzo inte är här i dag. Som det ser ut får jag ersätta honom.
EnglishMr President, first of all I want to say that I am not trying to protect anybody.
Herr ordförande, först av allt vill jag säga att jag inte försöker skydda någon.
EnglishI am including all types of fraud which could occur in the European institutions.
Jag inkluderar alla typer av bedrägerier som kan förekomma i EU-institutionerna.
EnglishWe will assess this proposal and I am sure we will take on board the sense of it.
Vi kommer att utvärdera förslaget och jag tror att vi kommer att anta principen.
EnglishMr Alavanos, I am sorry that the text is not available in all language versions.
Herr Alavanos, jag ber om ursäkt för att texten inte finns i alla språkversioner.
EnglishI am totally aware of the problems that all this has caused for British farmers.
Jag är helt medveten om de problem som allt detta har orsakat brittiska bönder.
EnglishTwo or three minutes to defend an MEP's honour: that is all that I am asking for.
Två eller tre minuter för att försvara en ledamots heder. Det är allt jag begär.
EnglishOnce again, I am wondering how to define concepts such as the 'European work '.
Jag frågar mig faktiskt ännu en gång hur den europeiska produktionen definieras.

"amateur gardeners" på svenska

amateur gardeners
Swedish
  • amatör trädgårdsmästare
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"amateur golf" på svenska

amateur golf
Swedish
  • amatör golf
Mera chevron_right

"amateur golfer" på svenska

amateur golfer
Swedish
  • amatör golfspelare
  • amatör golfare
Mera chevron_right

Synonymer (engelska) till "AM":

AM