"altitudes" - Svensk översättning

EN

"altitudes" på svenska

volume_up
altitudes {enb. plur.}
SV
volume_up
altitude {substantiv}
SV

"altitud" på engelska

EN

altitudes {enbart pluralis}

volume_up
altitudes
This would reduce the risk of negative aesthetic impact and would not affect air traffic, which flies over the sea at greater altitudes.
Det minskar risken för estetisk störning och hindrar inte heller flygtrafik som flyger på högre höjder över haven.
Thirdly, when Norden was making his calculations, he assumed that a plane would be flying at a relatively slow speed at low altitudes.
För det tredje, när Norden gjorde sina beräkningar, antog han att planet skulle flyga med en relativt låg hastighet på låga höjder.
Mountainous areas are disadvantaged in many respects as a result of steep slopes, weather conditions, erosion, height differences, high altitudes and rocky terrain.
Bergsområden är missgynnade på många sätt på grund av branta sluttningar, väderförhållanden, erosion, höjdskillnader, höga höjder och bergig terräng.
SV

altitud {utrum}

volume_up
altitud (även: höjd, höjd över havet)
Det visar att det går att utvinna energi med ’High altitude wind power’-konceptet.
It shows that it is possible to harness energy using the ’High altitude wind power’ concept.”

Synonymer (engelska) till "altitude":

altitude

Användningsexempel för "altitudes" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

English., you would be flying at these altitudes.
Flygplan flyger på den höjden. ~~~ När du flyger över USA- -flyger du på den här höjden.
EnglishIf you go with that approach - as we appear to be doing - then it is only right that we reopen parts of the airspace, certainly in certain corridors and at certain altitudes.
Om man instämmer i strategin - som vi verkar göra - då är det enda rätta att vi åter öppnar delar av luftrummet, i bestämda korridorer och på bestämda altituder.