"alternative energy" - Svensk översättning

EN

"alternative energy" på svenska

EN

alternative energy {substantiv}

volume_up
alternative energy
Subject: Alternative energy research and development fund
Angående: Forsknings- och utvecklingsfond för alternativ energi
We must put alternative energy on the path towards competitiveness.
Vi måste se till att alternativ energi blir konkurrenskraftig.
Alternative energy sources are vital for our future.
Vi måste se till att alternativ energi blir konkurrenskraftig.

Användningsexempel för "alternative energy" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishOur second action must be to increase Europe's use of alternative forms of energy.
Vår andra åtgärd måste bli att öka EU:s användning av alternativa energiformer.
EnglishIt is far more important to examine alternative energy sources in these countries.
Mycket viktigare är det att pröva alternativa energimöjligheter i dessa länder.
EnglishAn even better alternative energy supply could be established without problems.
Man kan utan problem lägga fast en ännu bättre alternativ energiförsörjning.
EnglishThe importance of alternative energy policy is widely accepted in this House.
Den alternativa energipolitikens betydelse är brett accepterad i den här kammaren.
EnglishIt is concerned with the important aspect of alternative, renewable energy sources.
Altener behandlar därvid den viktiga delen med de alternativa förnybara energikällorna.
EnglishThe idea that we can replace everything with energy from alternative sources is illusory.
Uppfattningen att vi kan ersätta allt med alternativa energikällor är en illusion.
EnglishHowever, so-called alternative energy sources are equally - if not more - inefficient.
Men de så kallade alternativa energikällorna är lika eller mer ineffektiva.
EnglishThe renewable and alternative sources of energy we advocate are expensive.
Vi går i bräschen för förnybar och alternativ energi, men det är dyrt att använda den.
EnglishWe must put alternative energy on the path towards competitiveness.
Medan vinden genererar kraft på en kontinent, störtar Europa huvudstupa in i kris.
EnglishCompanies’ profits ought to be used to develop sustainable alternative forms of energy.
Bolagens vinster borde användas till att utveckla hållbara, alternativa former av energi.
EnglishThe fact is, this text never once mentions the need to find an alternative to nuclear energy.
I den här texten nämns inte en enda gång behovet av ett alternativ till kärnkraften.
EnglishThe EU and Member States have to agree on providing alternative channels for energy deliveries.
EU och medlemsländerna måste komma överens om alternativa kanaler för energileveranser.
EnglishLet market mechanisms be the way to encourage renewable and alternative sources of energy.
Låt marknadens mekanismer sporra till utvecklandet av förnybara och alternativa energikällor.
EnglishWe talk about alternative energy sources and yet solar energy and wind energy are hardly being promoted.
Vi talar om alternativa energikällor och solenergi, vindenergi stöder man knappast.
EnglishWe must put alternative energy on the path towards competitiveness.
Vi måste se till att alternativ energi blir konkurrenskraftig.
EnglishThe second line of approach is to create a suitable legal framework which supports alternative forms of energy.
Jag emotser med intresse kommissionens svar och – än viktigare – dess nästa steg.
English(SK) Madam President, today we are looking for ways forward in the field of alternative sources of energy.
(SK) Fru talman! I dag letar vi efter olika sätt att utveckla alternativa energikällor.
EnglishLet us create a European fund for alternative energy resources.
Låt oss skapa en europeisk fond för alternativa energiresurser.
EnglishThe use of alternative energy sources is the most logical answer to increasing oil prices.
Användningen av alternativa energikällor är det mest logiska sättet att bemöta de stigande oljepriserna.
EnglishSubject: Alternative energy research and development fund
Angående: Forsknings- och utvecklingsfond för alternativ energi

Liknande översättningar för "alternative energy" på svenska

alternative substantiv
alternative adjektiv
Swedish
energy substantiv
velocity energy substantiv
kinetic energy substantiv
geothermal energy substantiv
alternative medicine substantiv
atomic energy substantiv
Swedish
binding energy substantiv
clean energy substantiv
Swedish
electrical energy substantiv
Swedish