EN

alternately {adverb}

volume_up
1. "in turns"
alternately
alternately
When, every three years, the Judges are partially replaced, thirteen and twelve Judges shall be replaced alternately.
Den nytillsättning av en del av domartjänsterna som skall äga rum vart tredje år skall avse omväxlande tretton och tolv domare.
alternately

Användningsexempel för "alternately" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishYou can also define data points alternately by clicking and can specify other portions of the curve by dragging with the mouse.
Definiera stödpunkter genom att klicka med musen och bestäm andra delar av kurvan genom att dra med musen.
EnglishWhen, every three years, the Judges are partially replaced, thirteen and twelve Judges shall be replaced alternately.
Den nytillsättning av en del av domartjänsterna som skall äga rum vart tredje år skall avse omväxlande tretton och tolv domare.
EnglishIn cases of divorce or separation, it is important to determine whether the children will live with one parent exclusively or with both alternately.
Vid en skilsmässa eller separation är det viktigt att besluta om barnen ska bo med en eller båda föräldrarna.
EnglishMr President, Romania has a long tradition of authoritarian and undemocratic government, Left-wing and Right-wing alternately.
   . – Herr talman! Rumänien har en lång tradition av auktoritärt och odemokratiskt styre, som växlat mellan vänster- och högerflygeln.
EnglishMr President, Romania has a long tradition of authoritarian and undemocratic government, Left-wing and Right-wing alternately.
Den nya regeringen kommer troligen att anse att den föregående regeringen var för eftergiven i förhandlingarna med Europeiska unionen och att den låtit sig förödmjukas.