"alright" - Svensk översättning

EN

"alright" på svenska

SV
EN

alright {interjektion}

volume_up
Älskling, Jag är inte på humör.. okej?
If, on 8 September, we find that movements have begun, then alright.
Om vi den 8 september upptäcker att rörelser har inletts, så okej.
Alright, Iet's give Pinocchio the Dad he deserves!
Okej, nu ger vi Pinocchio den pappan som han förtjänar.

Användningsexempel för "alright" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAlright, Mr Salafranca, it has been withdrawn and there is no need to vote on it.
– Bra, herr Salafranca, det har dragits tillbaka och behöver inte gå till omröstning.
English   Alright, Mr Bonde, explain to me the problem you have with Rule 100.
   – Nåväl herr Bonde, förklara för mig vad ni har för problem med artikel 100.
English   Alright, Mr Salafranca, it has been withdrawn and there is no need to vote on it.
   – Bra, herr Salafranca, det har dragits tillbaka och behöver inte gå till omröstning.
EnglishSome put their heads in the sand like ostriches and think that everything will be alright.
En del stoppar huvudet i sanden som strutsen och tror att allting ska gå bra.
EnglishSo you could say then, that a little bit of war is alright, as long as it is not disproportionate.
Man kan med andra säga att litet krig är OK, bara man inte går till överdrift.
English   Alright, it will be recorded in the Minutes that you wished to vote yes.
   – Jaha, då förs det till protokollet att ni önskade rösta ja.
EnglishIf, on 8 September, we find that movements have begun, then alright.
Om vi den 8 september upptäcker att rörelser har inletts, så okej.
EnglishAnd as for that wheeler-dealer McSharry, he is clearly doing alright.
När det gäller profitören McSharry klarar han sig givetvis undan.
EnglishAlright, it will be recorded in the Minutes that you wished to vote yes.
– Jaha, då förs det till protokollet att ni önskade rösta ja.
EnglishAs to the guarantee, our Legal Service says it is alright.
Vad gäller garantin så säger vår rättstjänst att det är OK.
EnglishYour colleague in the brown jacket nodded to say 'alright' , but I was not called to submit my question.
Er kollega med den bruna kavajen nickade "OK" till mig men jag fick inte ordet för att ställa frågan.
EnglishYour colleague in the brown jacket nodded to say 'alright ', but I was not called to submit my question.
Er kollega med den bruna kavajen nickade " OK " till mig men jag fick inte ordet för att ställa frågan.
EnglishAlright, Iet's give Pinocchio the Dad he deserves!
Okej, nu ger vi Pinocchio den pappan som han förtjänar.
EnglishHe continued: " And is everything working alright in Europe?
EnglishWe just wanna make sure it's alright with you first.
Vi ville bara kolla att det är okej med dig först.
EnglishHe continued: "And is everything working alright in Europe?
EnglishThe question which arises, and the answers which were heard earlier, are this: alright, the issue may be regulated in 2013.
Den fråga som uppstår, och de svar vi hörde tidigare, är följande: Visst, frågan kan regleras 2013.
English   Alright, we will deal with it within the item on the agenda which has already been included on the subject.
   – Saken är klar. Vi tar upp frågan i samband med den punkt om ämnet som redan finns med på föredragningslistan.
EnglishAnd when they threatened me with strikes, I said, ‘Alright, but go on strike in the morning and in the afternoon’.
Och när de hotade med strejker sa jag: ”Låt gå, men gå då ut i strejk både på förmiddagen och på eftermiddagen.”
EnglishThings that are alright, however, are not shown.
Det som har fungerat har man dock inte visat.

Synonymer (engelska) till "alright":

alright