"alps" - Svensk översättning

EN

"alps" på svenska

volume_up
alp {substantiv}
SV
volume_up
alp peak {substantiv}
SV
SV
EN

alps {pluralis}

volume_up

Användningsexempel för "alps" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI say this as someone who comes from the Alps, where forests are very important.
Det säger jag, som kommer från att alpint område, där skogen är mycket viktig.
EnglishThere must also be some restriction of the number of lorries passing through the Alps.
Det måste också finnas en begränsning för antalet lastbilar som körs genom Alperna.
EnglishAfter Austria, the Alps barrier is now also disappearing in Switzerland.
Efter Österrike försvinner nu också i Schweiz den barriär som Alperna utgör.
EnglishHowever, I have to say that the Caucasus is neither the Alps nor the Pyrenees.
Men jag måste säga att Kaukasien varken är Alperna eller Pyrenéerna.
EnglishThat is the only real solution to the problem of transit traffic in the Alps.
Det är den enda verkliga lösningen för transittrafiken genom Alperna.
EnglishThe village itself provides a sense of ending up in the Alps and the service is of high class.
Själva byn ger en känsla av att hamna i alperna och servicen håller hög klass.
EnglishFrance and Italy also have Alps, and the Pyrenees are also very vulnerable.
Frankrike och Italien har också alpområden, Pyrenéerna är också ett mycket känsligt område.
EnglishSince I am also a resident of the Alps, I will concentrate rather more on this area.
Eftersom jag också själv är bosatt i Alperna, koncentrerar jag mig en aning mer på detta område.
EnglishImmediate use should be made of motorrail facilities in the Alps.
Möjligheterna till transporter av motorfordon på järnväg i Alperna måste genast utnyttjas.
EnglishWe note that in the Alps, the glaciers have been melting since 1820.
Vi kan konstatera att i Alperna minskar glaciärerna sedan 1820.
EnglishIn the explanatory note to that amendment, reference is made to the Alps.
I skälet till ändringsförslaget hänvisar man till alperna.
EnglishThere are no limits on heavy goods traffic in the western Alps.
I västra alpregionen finns det inga gränser för den tunga trafiken.
EnglishBut there is also congestion on the French side of the Alps.
Men det förekommer också stockningar på den franska sidan av Alperna.
EnglishThey want to conclude an Alpine treaty, and to provide a declaration of the Alps as a'sensitive zone '.
Man skall besluta om en Alpkonvention och klassificera hela Alperna som " känslig zon ".
EnglishThey want to conclude an Alpine treaty, and to provide a declaration of the Alps as a 'sensitive zone' .
Man skall besluta om en Alpkonvention och klassificera hela Alperna som " känslig zon" .
EnglishThey carry rainwater and ice water from the Alps and the Carpathians to the North Sea and the Baltic.
De leder regnvatten och smältvatten från Alperna och Karpaterna till Nordsjön och Östersjön.
EnglishIt should be possible to transfer trailer and container loads to the railways for transport across the Alps.
Lastbilstransporter och containerlast bör kunna föras över till järnväg genom alperna.
EnglishAnd, of course, this particular accident again raises the question of freight transport through the Alps.
Och naturligtvis aktualiserar nämnda olycka åter frågan om transporter av gods i Alperna.
EnglishIt has made no attempt to implement the Alps Convention.
Den har inte på något sätt försökt att genomföra Alpkonventionen etc.
EnglishThe first thing I want to say is that derogations are justified in the Alps, which are a sensitive region.
För det första: i det känsliga alpområdet är det befogat med undantag.

Synonymer (engelska) till "the Alps":

the Alps
English