"alphanumeric" - Svensk översättning

EN

"alphanumeric" på svenska

EN

alphanumeric {adjektiv}

volume_up
alphanumeric
Alphanumeric and numeric sort keys may be combined.
Du kan kombinera alfanumeriska och numeriska sorteringsnycklar.
If you want to use non-alphanumeric characters (including spaces), enclose the names in single quotation marks (').
Om du även vill använda icke-alfanumeriska tecken, inklusive mellanslag, måste du skriva namnet med enkla citationstecken (').
To have names automatically recognized, the names must consist of alphanumeric characters and the first character must be a letter.
För att namn skall identifieras automatiskt som beteckningar måste de bestå av alfanumeriska tecken och det första tecknet måste vara en bokstav.

Användningsexempel för "alphanumeric" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAlphanumeric and numeric sort keys may be combined.
Du kan kombinera alfanumeriska och numeriska sorteringsnycklar.
EnglishFinds alphanumeric characters (numbers and letters).
Hittar alfanumeriskt tecken (siffra och bokstav).
EnglishIf you want to use non-alphanumeric characters (including spaces), enclose the names in single quotation marks (').
Om du även vill använda icke-alfanumeriska tecken, inklusive mellanslag, måste du skriva namnet med enkla citationstecken (').
EnglishTo have names automatically recognized, the names must consist of alphanumeric characters and the first character must be a letter.
För att namn skall identifieras automatiskt som beteckningar måste de bestå av alfanumeriska tecken och det första tecknet måste vara en bokstav.
EnglishDCOUNTA counts the number of rows (records) in a database that match the specified search conditions, and contain numeric or alphanumeric values.
DANTALV räknar antalet rader (dataposter) i en databas som överensstämmer med de inmatade sökkriterierna och som innehåller numeriska eller alfanumeriska värden.

Synonymer (engelska) till "alphanumeric":

alphanumeric
alphanumerical