"alphabetical" - Svensk översättning

EN

"alphabetical" på svenska

volume_up
alphabet {substantiv}
SV
EN

alphabetical {adjektiv}

volume_up
alphabetical
volume_up
alfabetisk {adj.} (som står i bokstavsordning)
Alphabetical numbering with the same lowercase letters.
Alfabetisk numrering med likadana små bokstäver.
Alphabetical numbering with the same capital letter.
Alfabetisk numrering med likadana stora bokstäver.
Alphabetical numbering with uppercase letters.
Alfabetisk numrering med versaler, samma bokstav.
alphabetical (även: alphabetic)
Alphabetical numbering with the same lowercase letters.
Alfabetisk numrering med likadana små bokstäver.
Alphabetical numbering with the same capital letter.
Alfabetisk numrering med likadana stora bokstäver.
Alphabetical numbering with uppercase letters.
Alfabetisk numrering med versaler, samma bokstav.

Användningsexempel för "alphabetical" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe functions of the Index tab if Alphabetical Index has been selected as the type.
Funktionen för fliken Förteckning, när Du har valt " Sakregister " som Typ.
EnglishIn this case, therefore, there is no discretion in the application of alphabetical order.
I detta fall finns det därför ingen valfrihet att tillämpa bokstavsordning.
EnglishI shall now appoint the tellers to the various ballot boxes, selected in alphabetical order.
Jag ska nu fördela rösträknarna till de olika valurnorna i alfabetisk ordning.
EnglishThese check boxes can be used to define the appearance of the alphabetical index.
Med de här kryssrutorna påverkar Du sakregistrets uppbyggnad.
EnglishThis is where you specify the format of the alphabetical index entries.
Här gör du inställningar av posternas format i ett sakregister.
EnglishEUROPA > Summaries of EU legislation > Alphabetical index
EUROPA > Sammanfattning av EU-lagstiftningen > Alfabetisk lista
EnglishUse this field to determine the Character Style for the main entries in the alphabetical index.
Här anger Du teckenformatmallen för huvudposterna i sakregistret.
EnglishThis can be in either a Table of Contents, Alphabetical Index or a User-defined one.
Det kan t.ex. röra sig om en innehållsförteckning, ett sakregister eller en användardefinierad förteckning.
EnglishOn the Index/Table tab, select " Alphabetical Index " as Type.
Klicka på fliken Förteckning och välj typen " Sakregister ".
EnglishEnter the entries for the alphabetical index in this dialog.
I den här dialogrutan skriver Du in sakregisterposter radvis.
EnglishOn the Index/Table tab page, select the type Alphabetical Index.
Under fliken Förteckning väljer du typen Sakregister.
EnglishAlphabetical numbering with the same lowercase letters.
Alfabetisk numrering med likadana små bokstäver.
EnglishAlphabetical numbering with the same capital letter.
Alfabetisk numrering med likadana stora bokstäver.
EnglishAlphabetical numbering with uppercase letters.
Alfabetisk numrering med versaler, samma bokstav.
EnglishAlphabetical numbering with lowercase letters.
Alfabetisk numrering med gemener, samma bokstav.
EnglishYou can determine that the current text be used as the main entry in the alphabetical index by clicking this field.
Genom att markera det här alternativet för ett sakregister, anger Du att den aktuella texten ska vara en huvudpost.
EnglishFor example, one page might display products sorted in alphabetical order, while other pages display the same products listed by price or by rating.
En sida kan till exempel visa produkterna i bokstavsordning och en annan kan visa dem sorterade efter pris eller betyg.
EnglishIf you have activated Alphabetical delimiter in the Format area, you will see a separate line containing the initial letter of the subsequent entries.
Om Du har bockmarkerat Alfabetiskt skiljetecken i området Formatering, visas en egen rad med begynnelsebokstaven för de följande posterna.
EnglishThis check box should be activated if you wish to list identical entries separately in the alphabetical index according to whether upper or lower case characters have been used.
Markera den här kryssrutan, om poster med stor respektive liten begynnelsebokstav ska föras in separat i sakregistret.
EnglishI wouldn't tell them what it was, but it was in alphabetical order, and I would tell them to look for their names, their family names, their mother's maiden name.
Jag berättade inte vad det var, men den var i alfabetisk ordning, och jag bad publiken att leta efter sitt namn, sitt efternamn, sin mors flicknamn.

Synonymer (engelska) till "alphabetical":

alphabetical
English
alphabet
alphabetic