"alongside" - Svensk översättning

EN

"alongside" på svenska

EN alongside
volume_up
{adverb}

The Commission is taking part in these negotiations, alongside the Member States.
Kommissionen deltar i dessa förhandlingar tillsammans med medlemsstaterna.
From now on the new entrants will fight alongside us for the future of the Union.
Det är nu tillsammans med dem som vi bör bedriva kampen för unionens framtid.
We must also work alongside local non-governmental organisations.
Vi måste också arbeta tillsammans med lokala icke-statliga organisationer.
Community interests stand alongside national interests on the world stage.
Gemenskapens intressen står sida vid sida med nationella intressen på världsarenan.
For a long time, India was a stable country with Hindus and Muslims coexisting peacefully alongside one another.
Under lång tid var Indien ett stabilt land där hinduer och muslimer levde sida vid sida i fred.
By and large the Christians have lived alongside their neighbours for many years in peace.
De kristna har i stort sett levt sida vid sida med sina grannar under många år i fred.

Synonymer (engelska) till "alongside":

alongside
English

Användningsexempel för "alongside" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishOur Parliament has spoken, and it intends to play its role alongside yourselves.
Parlamentet har talat och har för avsikt att fylla sin funktion jämsides er.
EnglishAlongside this action plan for Africa, there is apparently a new plan by the FAO.
Vid sidan om den här handlingsplanen för Afrika, har FAO tydligen också en ny plan.
EnglishWe stand alongside all those who are resolutely promoting the reduction of emissions.
Vi står på samma sida som alla de som med kraft arbetar för utsläppsminskningar.
EnglishIt places education alongside trade as key to the development of the continent.
Utbildning anges som lika avgörande för kontinentens utveckling som handel.
EnglishAs Europeans we must fight alongside them for their right to a better life.
Som européer måste vi kämpa vid deras sida för deras rätt till ett bättre liv.
EnglishRather, the Commission is called upon to work alongside the US Government.
Tvärtom ber vi kommissionen att samarbeta med de amerikanska myndigheterna.
EnglishI beg you to include social indicators alongside the economic indicators.
Ta hänsyn även till de sociala indikatorerna, inte bara de ekonomiska indikatorerna.
EnglishI reiterated our solidarity and told him that we would continue to stand alongside Japan.
Jag upprepade vår solidaritet och uppgav att vi skulle fortsätta att stödja Japan.
EnglishEurope must be a partner here, clearly standing alongside these countries.
EU måste vara en partner här och tydligt ställa sig på dessa länders sida.
EnglishWe are fighting alongside the people of Europe to put a stop to more imperialist wars.
Vi kämpar jämsides med Europas folk för att sätta stopp för fler imperialistiska krig.
EnglishThe European Parliament stands alongside you in upholding these principles.
Europaparlamentet står vid er sida för att upprätthålla dessa principer.
EnglishI would love to accompany him and speak to the fishermen alongside him.
Jag skulle vilja följa med honom och tala med yrkesfiskarna i hans sällskap.
EnglishNaturally, we hope that the entire donor community will stand alongside us.
Vi hoppas givetvis att hela biståndsgivargemenskapen står vid vår sida.
EnglishThis is a check to be done alongside the mathematical check on the figures.
Detta är en kontroll som måste göras förutom den rent matematiska kontrollen av siffrorna.
EnglishRail transport must be subjected to an honest appraisal that weighs benefits alongside costs.
Järnvägstrafiken måste tåla en ärlig granskning som väger nytta och kostnader.
EnglishIt is vital that the accession negotiations should run alongside the institutional reforms.
Anslutningsförhandlingarna och den institutionella reformen måste inledas samtidigt.
EnglishIt will include important elements of mutual recognition, alongside harmonisation.
Vid sidan om harmonisering kommer den att innehålla viktiga element om ömsesidigt erkännande.
EnglishAlongside this, new initiatives, including the Lisbon agenda, have been taken.
Mitt budskap är att vi bör dra lärdom av vad som hände 1999, särskilt inom regionalpolitiken.
EnglishA month or two ago, it was impossible to have the US President alongside us.
För en eller två månader sedan var det omöjligt att USA:s president skulle stå vid vår sida.
EnglishWhatever the candidates say has to be laid alongside what the people say.
Oavsett vad kandidaterna säger måste det gå i takt med folkets åsikter.