"along the road" - Svensk översättning

EN

"along the road" på svenska

volume_up
along the road {adv.} [exempel]
EN

along the road {adverb} [exempel]

volume_up
along the road
And just a father and son trying to survive, walking along the road.
Det är endast en far och hans son som försöker överleva, vandrandes längs vägen.
In the latter case, the target was not a specific infrastructure, but rather tourists travelling in a vehicle along a road.
I det senare fallet var målet inte en specifik infrastruktur, utan snarare turister som färdades i ett fordon längs vägen.
Our cowardly actions will not help them; our cowardly actions will certainly not take us even half a step forwards along the road to democracy.
Våra fega handlingar kommer sannerligen inte att hjälpa dem; vår feghet kommer sannerligen inte ens att ta oss ett halvt steg framåt längs vägen mot demokrati.

Användningsexempel för "along the road" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt is an important step, but it is just one step along the road towards peace.
Det är ett viktigt steg, men det är bara ett litet steg på vägen mot fred.
EnglishAnd just a father and son trying to survive, walking along the road.
Det är endast en far och hans son som försöker överleva, vandrandes längs vägen.
EnglishI hope we can continue along this road which I feel is the right one.
Jag hoppas att vi kan fortsätta på den här banan som enligt mig är den rätta.
EnglishAs Liberals, we regard Rambouillet and the continuing negotiations as a step along that road.
Rambouillet och dess fortsättning ser vi liberaler som viktiga steg på den vägen.
EnglishThe people of Uzbekistan would also like to see real progress along the road to democracy.
Folket i Uzbekistan vill också se verkliga framsteg på vägen mot demokrati.
EnglishThis was a significant new step along the road towards European integration.
Det handlade om ett nytt avgörande steg på vägen mot ett enat Europa.
EnglishMost of what is said takes us too far along the road towards integration and federalism.
Flertalet av dessa punkter är alltför långtgående i fråga om integration och federalism.
EnglishIn my view, it is a step along the road to a safer and healthier Europe.
Jag tror att det blir ett steg mot ett säkrare och hälsosammare Europa.
EnglishAs we saw at Gothenburg there have also been obstacles along that road.
Såsom vi har sett i Göteborg har denna väg även varit kantad med stenar.
EnglishOnly then can we make progress along the road to Turkey's accession.
Endast då kan vi ta ett steg på vägen mot ett medlemskap för Turkiet i EU.
EnglishIt is going along the road that you, this Parliament and the independent experts are indicating.
Det är den riktning som parlamentet och de oberoende experterna nu pekar ut.
EnglishWe are now calling it LEADER-EAST, since we have progressed further along the road to enlargement.
Vi kallar det nu Leader-East. Vi har ju också kommit lite längre med utvidgningen.
EnglishThe Amsterdam Treaty represents progress along the road to equal opportunities.
Amsterdamfördraget är ett framsteg på vägen mot jämställdhet.
EnglishThe Savary report is therefore very important and one step along the road.
Därför är Savarybetänkandet mycket viktigt och ett steg på vägen.
EnglishTo continue along this road, Mr President, is to face certain failure.
Att fortsätta på den här vägen, herr ordförande, är utan tvekan att gå mot ett misslyckande.
EnglishWe want to help FYROM progress along the road of stability towards the European Union.
Vi vill hjälpa landet att utvecklas längs en stabil väg mot EU.
EnglishThe Netherlands, Finland and Sweden have travelled furthest along this road.
Nederländerna, Finland och Sverige har kommit längst i detta.
EnglishIt was not an end in itself, but simply one stage further along the road to European integration.
Den var inte ett mål i sig utan bara en etapp på vägen i den europeiska integrationen.
EnglishNevertheless, much needs to be done along the road towards genuine religious freedom in Pakistan.
Det återstår emellertid mycket att göra på vägen mot genuin religionsfrihet i Pakistan.
EnglishWe have already seen extraordinary progress along the road to accession.
De framsteg som gjorts på vägen mot en anslutning är enastående.

Liknande översättningar för "along the road" på svenska

road substantiv
Swedish
the artikel
Swedish
along preposition
along adverb
Swedish
along the river adverb
along the way adverb
to hit the road verb
Swedish
along the line of adverb
Swedish