"along" - Svensk översättning

EN

"along" på svenska

EN along
volume_up
{adverb}

along (även: too)
volume_up
med {adv.}
Drug use is increasing along with the other problems facing modern society.
Narkotikamissbruket ökar tillsammans med andra problem i det moderna samhället.
It must not let itself be carried along by the crisis but rise to the challenges it meets.
Den får inte låta sig dras med av krisen, utan ta itu med de utmaningar den möter.
Commissioner, I along with my colleagues am going to make a proposal to you along these lines.
Jag kommer tillsammans med mina kolleger att lägga fram ett förslag för er i enlighet med detta.
along (även: ahead, forward, on, onwards)
In my mind, I was actually a knight trying to help science move along.
I min tanke, var jag en riddare som försökte hjälpa vetenskapen framåt.
However, there needs to be further progress along these lines.
Det krävs dock ytterligare steg framåt i denna riktning.
The IGC only has approximately five weeks more to go and things have not been moving along at the required pace.
Regeringskonferensen har cirka fem veckor kvar och saker och ting har inte gått framåt i den takt som krävs.

Synonymer (engelska) till "along":

along
English

Användningsexempel för "along" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI am pleased to say that my colleague Mrs Estrela’s report is along these lines.
Det gläder mig att betänkandet av min kollega Edite Estrela följer dessa idéer.
EnglishAgainst this background, this proposal for a directive is along the right lines.
Fru talman! Mot denna bakgrund går detta förslag till direktiv i rätt riktning.
EnglishI am pleased to say that my colleague Mrs Estrela’ s report is along these lines.
Det gläder mig att betänkandet av min kollega Edite Estrela följer dessa idéer.
EnglishMy party, the Socialist party in the Netherlands, does not go along with this.
Mitt parti, det socialistiska partiet i Nederländerna, medverkar inte till detta.
EnglishI do not think it is the task of the European Parliament to go along with that.
Jag tycker inte att det är Europaparlamentets uppgift att engagera sig i det.
EnglishThe directive currently in force certainly represented a first step along the way.
Det direktiv som för närvarande är i kraft är definitivt ett första steg på vägen.
EnglishWADA was taking shape along the lines of what we wanted and was set up in 1999.
WADA tog form inom de konturer vi hade skissat upp och inrättades slutligt år 1999.
EnglishThe simplification programme for food and feed legislation is along the same lines.
Förenklingsprogrammet för livsmedels- och foderlagstiftning följer samma linje.
EnglishYou need to think along these lines in future when you design the new initiative.
Ni måste tänka enligt dessa linjer i framtiden när ni utformar det nya initiativet.
EnglishNevertheless, the Member States must be encouraged to continue along these lines.
Medlemsstaterna måste dock uppmuntras att fullfölja sina insatser i denna riktning.
EnglishI, along with others, believed that it was possible radically to change the world.
Precis som många andra trodde jag att det gick att förändra världen radikalt.
EnglishAre we going to continue along the line proposed by Commissioner Mandelson?
Ska vi fortsätta på den linje som kommissionsledamot Peter Mandelson föreslagit?
EnglishThese players are often simply dumped along the way, and subsequently go underground.
Dessa spelare dumpas ofta helt enkelt när det passar och går sedan under jorden.
EnglishMr President, I note that Parliament is continuing along those same lines today.
Herr ordförande! Jag konstaterar att parlamentet i dag fortsätter enligt denna linje.
EnglishI'm telling you, you're coming along at a very dangerous time for rock and roll.
Jag säger er, ni går svåra tider till mötes när det gäller rock and roll`n.
EnglishIn that way, our efforts will be along the same lines, rather than overlap.
Den tredje uppgiften gäller vårt behov av att reformera Washingtonsamförståndet.
EnglishBesides, it is along the same lines as Mrs De Palacio's directive on the same issue.
Det går för övrigt i samma riktning som direktivet från de Palacio i denna fråga.
EnglishWe should therefore strengthen all agri-environmental measures along these lines.
Vi bör därför stärka alla åtgärder för att främja ett miljövänligt jordbruk.
EnglishWe have hardly any salmon fishing left along the Gulf of Bothnia coast in Finland.
Vi har knappast något laxfiske alls längre vid Bottenvikens kuster i Finland.
EnglishWe should therefore be proceeding along this path in a more concentrated fashion.
Vi bör därför fortsätta på den inslagna vägen på ett mer koncentrerat sätt.