"almost said" - Svensk översättning

EN

"almost said" på svenska

EN

almost said [exempel]

volume_up
almost said (även: practically said)

Användningsexempel för "almost said" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishBut then, nothing, or almost nothing, is said about the role played by the Member States.
Men sedan sägs ingenting, eller nästan ingenting, om medlemsstaternas roll.
EnglishOther than that, Ms Breyer, almost everything you said was factually incorrect.
Bortsett från detta, fru Breyer, var i stort sett allt det ni sade fel vad innehållet beträffar!
EnglishIt has been said - almost emotionally - that he does not plan to declare a state of emergency.
Han sade - nästan med rörelse - att han inte planerade att utropa undantagstillstånd.
EnglishMr President, High Representative, almost everything has been said today.
Herr talman, herr höge representant! Nästan allt har sagts i dag.
EnglishMr President, I shall be brief, because almost everything has been said already, while I was waiting my turn.
Herr talman! Jag tänker fatta mig kort, ty det mesta har redan sagts; men jag har ännu inte sagt riktigt allt.
EnglishI almost said there are a lot of Irish among us.
Det finns många irländare, höll jag på att säga.
EnglishIn her speech, Mrs Ek almost made a slip of the tongue: speaking of Parliament’ s resolution, she almost said revolution.
Förändringarna är nödvändiga för en reform som blickar framåt, men de är också rimliga och balanserade.
EnglishMr President, I wish to thank the Commissioner for her statement and I agree with almost everything she said.
Herr ordförande! Jag vill tacka kommissionären för hennes uttalande och säga att jag är överens med henne i nästan alla avseenden.
EnglishSpain therefore has, it has to be said, almost the largest deficit per inhabitant per year in the whole of the European Union.
Därför måste man säga att Spanien nästan har det största underskottet per invånare per år i hela Europeiska unionen.
EnglishIn her speech, Mrs Ek almost made a slip of the tongue: speaking of Parliament’s resolution, she almost said revolution.
I sitt inlägg var Lena Ek nära att göra en felsägning: när hon talade om parlamentets resolution sade hon nästan revolution.
English(EL) Mr President, almost everything has been said.
EnglishThe United Nations Organisation, which has implemented a process of combating the desertification of Europe, has said almost nothing.
FN, som har inlett ett förfarande för att bekämpa utbredningen av ödemarken i Europa, har nästan inte sagt någonting.
EnglishAlmost everyone has said that.
English   – Mr President, today, again, almost everything has been said about the timetable for consideration of the Constitution and of its contents.
   – Herr talman! Nästan allting har i dag redan blivit sagt om tidtabellen för överläggningarna om konstitutionen och dess innehåll.
English   – Mr President, today, again, almost everything has been said about the timetable for consideration of the Constitution and of its contents.
Vi välkomnar det irländska ordförandeskapets skicklighet och beslutsamhet att uppnå en lösning om konstitutionen fram till slutet av juni.
EnglishOn the one hand, I feel it is extremely important to realise that in terms of new technologies, almost everything that is said reflects a backward-looking approach.
Å ena sidan anser jag att det är oerhört viktigt att inse att nästan allt som sägs i fråga om ny teknik speglar ett tillbakablickande synsätt.
EnglishOn the one hand, I feel it is extremely important to realise that in terms of new technologies, almost everything that is said reflects a backward-looking approach.
Syftet med denna förordning bör därför vara å ena sidan att öppna marknaderna för konkurrens, å andra sidan att öka investeringarna i innovation.
EnglishThe European Union has, in this respect, a particular responsibility the tradition addressing this type of problem could almost be said to be part of its civilisation.
Jag tycker att Europeiska unionen i denna fråga har ett specifikt ansvar, och nästan en kulturell tradition när det gäller att möta denna typ av problem.
EnglishI want to thank my fellow negotiators because it is a major achievement to table this resolution – I almost said revolution!
Jag vill tacka mina medförhandlare eftersom det är en betydelsefull bedrift att lägga fram denna resolution – jag hade så när sagt revolution! – och att få stor majoritet i kammaren.

Liknande översättningar för "almost said" på svenska

said verb
Swedish
almost adverb
almost adjektiv
like I said
Swedish
practically said
Swedish
almost everything adverb
almost all adverb
almost never adverb
almost everywhere adverb
enough said
Swedish
well said
Swedish
almost nothing adverb
that being said