"almighty" - Svensk översättning

EN

"almighty" på svenska

EN almighty
volume_up
{adjektiv}

You are not almighty and you belong to a College.
Ni är inte allsmäktig utan hör till ett kollegium.
Anyone who dreaded the emergence of a centralised, almighty 'superstate' should be more than reassured.
Alla som fruktade framväxten av en centraliserad, allsmäktig ”superstat” bör vara minst sagt lugnade.
Therefore they are equal works of the Almighty Creator '.
Alltså är de den allsmäktige skaparens med oss jämställda verk. "
almighty (även: awesome, colossal, crass, enormous)
volume_up
enorm {adj.}
almighty (även: great, mighty, potent, powerful)
almighty (även: awesome, colossal, extensive, great)
almighty (även: egregious, exorbitant, tremendous, vast)
almighty

Synonymer (engelska) till "almighty":

almighty

Användningsexempel för "almighty" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishTherefore they are equal works of the Almighty Creator '.
Alltså är de den allsmäktige skaparens med oss jämställda verk. "
EnglishTherefore they are equal works of the Almighty Creator' .
Alltså är de den allsmäktige skaparens med oss jämställda verk."
EnglishAnd I got to -- I start saying, "Free at last -- thank God Almighty, I’m free at last."
Och jag nådde fram, och jag började säga, "Äntligen fri, tack, Gode Gud, jag är fri!"
EnglishMay God, the Almighty and the merciful, bless us all.
Må Gud, den allsmäktige och barmhärtige välsigna oss alla.
EnglishJesus God Almighty, man, where'd you get that big fucker?
Å herre gud, var hittade du den stora fan?
EnglishJesus God Almighty, look at that bunch over there, man.
Herregud i himlen, titta på gänget där.
EnglishLet us establish a truly European railroad system, even if this has to be done in spite of the almighty, national railroad carriers.
Låt oss trots de allsmäktiga nationella järnvägstransportörerna upprätta ett verkligt europeiskt järnvägssystem.
EnglishChrist Almighty, Quinn.
EnglishIn short, Vikram and I are doing the same: both science and spirituality seek the Almighty's blessings for human prosperity in body and mind.
Kort sagt, Vikram och jag gör samma saker: både vetenskap och andlighet strävar efter Guds välsignelse för mänskligt välmående i kropp och själ.
EnglishOh, God Almighty.
EnglishOnce again, the US has shown that it is not interested in partners, but at best only in states that say yes and amen to every omnipotent act of the almighty US.
Än en gång har USA visat att det inte är intresserat av partner utan på sin höjd av stater som säger ja och amen till allt som det allsmäktiga USA säger.
EnglishAs usual, the EU misses the point: it is the banks' reckless lending that caused an almighty credit bubble and the financial crisis, not alternative investment funds.
Som vanligt missar EU poängen. Det var bankernas vårdslösa utlåning som orsakade den enorma kreditbubblan och finanskrisen, inte de alternativa investeringsfonderna.
EnglishThe wars in the Balkans in recent years have been conveniently forgotten when fiery advocates of an almighty Europe tell us the new Europe has prevented and stopped wars.
Krigen på Balkan under de senaste åren har lämpligen glömts bort när hetsiga förespråkare för ett allsmäktigt Europa talar om för oss att det nya Europa har förebyggt och förhindrat krig.
EnglishWe are not discussing specific cases such as ECHO, MED, BSE, tourism or the security service, affairs which have accumulated into an almighty crisis among the European institutions.
Det vi diskuterar här i dag är inte enskilda fall som ECHO, Med, BSE, turismen eller säkerhetstjänsten - dessa affärer har trasslat ihop sig i en konkret kris mellan de europeiska institutionerna.