"allotted time" - Svensk översättning

EN

"allotted time" på svenska

EN

allotted time {substantiv}

volume_up
allotted time

Användningsexempel för "allotted time" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishSo I hope you will bear with me if I use a little more than my allotted time now.
Jag hoppas att ni har överseende med att jag nu kanske tar något mer tid i anspråk.
EnglishThat might be necessary for us not to lose the speaking time allotted to us.
Det kan bli nödvändigt så att vi inte förlorar den talartid vi har tilldelats.
EnglishI would respectfully ask that you abide by the speaking time allotted to you.
Jag får vänligt men bestämt be att ni håller er till er tilldelade talartid.
EnglishWe have overrun our allotted time for questions to the Commission by ten minutes.
Vi har överskridit den tid vi hade avsatt till frågor till kommissionen.
EnglishI congratulate you on being able to express yourself in less than the time allotted to you.
Jag gratulerar er för att ni har lyckats uttala er på kortare tid än planerat.
EnglishIt is true that some Members far exceeded their allotted speaking time.
Det finns förvisso ett antal kolleger som vida har överskridit sin talartid.
EnglishMrs Ahlqvist, I think you were the only speaker who managed to stick to your allotted time!
Fru Ahlqvist, jag tror ni var den enda, som höll sig inom tiden för sitt anförande!
EnglishThat is also made clear by the amount of time allotted to the debate.
Denna vikt betonas också genom den tid som har avsatts till den här debatten.
EnglishMrs Müller, we said that we would be understanding, but you have doubled your allotted time.
Fru Müller, vi sade att vi skulle vara förstående men ni fördubblade er tid.
EnglishI assure you, Mrs Sargentini, we have gone over the allotted time of 45 minutes.
(EN) Jag försäkrar Judith Sargentini att vi har överskridit den avsatta talartiden på 45 minuter.
EnglishI will end my speech there and point out that I have stuck to the speaking time allotted to me.
Med detta vill jag avsluta min utläggning och påpekar att jag hållit min talartid.
English(FI) Mr President, I will use the time allotted to me discussing the Berlin Declaration.
(FI) Herr talman! Jag ska använda min tilldelade tid till att diskutera Berlinförklaringen.
EnglishMadam President, may I make an initial remark outside my allotted speaking time.
Fru ordförande! Först bara en kommentar utanför min talartid.
EnglishSo if I go over my allotted time slightly, I would like to pick up some of her speaking time.
Så om jag överskrider min tid lite, tar jag gärna hennes minut i anspråk.
EnglishIt is true that this directive has been transposed within the allotted time frame.
Det stämmer att detta direktiv införlivats inom tidsfristen.
EnglishI cannot go into the details of the proposals here in the short time allotted to me.
Jag kan inte gå in i detalj på förslagen här under den korta tid som jag har till mitt förfogande.
EnglishMr President, I shall not use up all the speaking time allotted to me.
Herr talman! Jag skall inte fylla den tid jag fått på mig med prat.
EnglishI would ask you to indicate that speakers must keep to their allotted time.
Jag ber er att påpeka att den planerade tiden måste iakttas.
EnglishI would also ask that the Minutes should show that I have not used up all my allotted time.
För övrigt ber jag att Ni i protokollet fastslår att jag inte har utnyttjat hela min talartid.
EnglishThe CEN has been unable to complete its work in the time allotted.
Men CEN har inte kunnat utföra sitt arbete inom den anvisade tiden.

Liknande översättningar för "allotted time" på svenska

allotted verb
Swedish
time substantiv
time adverb
Swedish
to time verb
all the time adverb
lead time substantiv
Swedish
additional time substantiv
double time substantiv
at one time adverb
idle time substantiv