EN

allotment {substantiv}

volume_up
2. "of land"
allotment (även: division, parcelling out, parcelling)
volume_up
styckning {utr.} (av mark)
3. jordbruk
allotment (även: farm plot)
4. näringsliv
allotment

Användningsexempel för "allotment" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWith the restoration of the right to own land, the average size is 1.5 hectares or 15 decares, a very small allotment with, hence, zero margin for efficient cultivation.
Med återupprättandet av rätten att äga mark är den genomsnittliga storleken 1,5 hektar eller 15 dekar, mycket små jordlotter, som följaktligen har nollmarginal för effektivt odlande.

Synonymer (engelska) till "allotment":

allotment