"Allied Forces" - Svensk översättning

EN

"Allied Forces" på svenska

EN

Allied Forces {pluralis}

volume_up
1. militärt
Allied Forces
It will be led by the supreme command of the Allied forces in Europe from its headquarters, SHAPE.
Det kommer att ledas av de allierade styrkornas högsta ledning i Europa, från Nato-högkvarteret SHAPE.
Then the Allied forces went through his collections and found the paintings and went after the people who sold it to him.
Sedan gick de allierade genom hans samlingar, hittade målningarna och gav sig av efter människorna som sålt dem till honom.
President, when the Allied Forces opened the gates of Auschwitz, the whole world saw the depths to which racist insanity could drag us.
När de allierade trupperna öppnade portarna till Auschwitz, såg världen vart rasismens vanvett kunde föra oss alla.

Användningsexempel för "Allied Forces" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt will be led by the supreme command of the Allied forces in Europe from its headquarters, SHAPE.
Det kommer att ledas av de allierade styrkornas högsta ledning i Europa, från Nato-högkvarteret SHAPE.
EnglishThirdly, a call to the president-in-office: not allied forces, Mr President-in-Office, not allied forces!
För det tredje, en vädjan till den tjänstgörande ordföranden: Inte allians, herr rådsordförande, inte allians!
EnglishThe production of illicit opium in Afghanistan has flourished since US and allied forces have been in that country.
Produktionen av illegal opium i Afghanistan har blomstrat sedan Förenta staterna och dess allierade kom till landet.
EnglishThen the Allied forces went through his collections and found the paintings and went after the people who sold it to him.
Sedan gick de allierade genom hans samlingar, hittade målningarna och gav sig av efter människorna som sålt dem till honom.
EnglishPresident, when the Allied Forces opened the gates of Auschwitz, the whole world saw the depths to which racist insanity could drag us.
Herr ordförande! När de allierade trupperna öppnade portarna till Auschwitz, såg världen vart rasismens vanvett kunde föra oss alla.
EnglishThe Polish armed forces constituted a quarter of the Allied forces, and in relative terms the country suffered the greatest loss of lives during the war.
De polska väpnade styrkorna utgjorde en fjärdedel av de allierades styrkor och landet förlorade relativt sett störst antal människor under kriget.
EnglishThey should also write about the culpability of the Western allied forces which returned or extradited exiles into the hands of the Communists.
De bör också skriva om de västerländska allierade styrkornas skuld vilka skickade tillbaka eller utvisade flyktingar till att hamna i händerna på kommunisterna.
EnglishUnlike the Allied forces in the West, the Red Army introduced a system of Communist coercion after driving the Germans from Central and Eastern Europe.
Till skillnad från de allierades styrkor i väst införde Röda armén ett system med kommunistiskt tvång efter att ha drivit ut tyskarna ur Central- och Östeuropa.

Liknande översättningar för "Allied Forces" på svenska

allied adjektiv
to join forces verb
balance of forces substantiv
armed forces substantiv
air forces substantiv
Swedish
coalition forces substantiv