"to alleviate" - Svensk översättning

EN

"to alleviate" på svenska

volume_up
alleviated {perf. part.}
SV
volume_up
alleviator {substantiv}
EN

to alleviate [alleviated|alleviated] {verb}

volume_up
to alleviate
volume_up
lätta [lättade|har lättat] {vb} (dämpa, få att sluta)
The sums are not big for the EU but they will alleviate the hardships Lithuanian workers are facing.
Summorna är inte stora för EU men de kommer att lätta bördorna för de drabbade litauiska arbetstagarna.
In fighting unemployment, concrete measures to alleviate the tax pressure on labour are also urgently needed.
För bekämpningen av arbetslöshet behövs också snarast konkreta åtgärder för att lätta skattetrycket på arbete.
Resettlement can help alleviate the burden of the regions of origin and consequently enhance their protection capacity.
Vidarebosättning kan hjälpa till att lätta bördan för ursprungsregionerna och följaktligen höja deras skyddskapacitet.
to alleviate
volume_up
lindra [lindrade|har lindrat] {vb} (dämpa, få att sluta)
Could we not alleviate the effects of rapid enlargement on environmental standards?
Kunde vi inte lindra den snabba utvidgningens effekter på miljönormerna?
However, these measures can only alleviate the crisis, but cannot end it altogether.
Emellertid kan man genom dessa åtgärder bara lindra krisen men inte stoppa den.
Everything that can be done must be done to alleviate this human suffering.
Allt som kan göras för att lindra den mänskliga nöden måste göras.
to alleviate
volume_up
mildra {vb} (dämpa, få att sluta)
By working together, we can at least alleviate the difficulties.
Genom att arbeta tillsammans kan vi åtminstone mildra svårigheterna.
King Gyanendra’s intervention on 1 February has done little to alleviate poverty.
Kung Gyanendras ingripande den 1 februari har gjort föga för att mildra fattigdomen.
The emergency aid voted through will go some way to help alleviate the problems faced.
Den akuthjälp som röstades igenom, kommer till viss del att mildra de rådande problemen.

Användningsexempel för "to alleviate" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThere is now a need for a major regeneration to alleviate these terrible situations.
Det behövs nu en betydande upprustning för att lindra dessa hemska förhållanden.
EnglishKing Gyanendra’s intervention on 1 February has done little to alleviate poverty.
Kung Gyanendras ingripande den 1 februari har gjort föga för att mildra fattigdomen.
EnglishHowever, these measures can only alleviate the crisis, but cannot end it altogether.
Emellertid kan man genom dessa åtgärder bara lindra krisen men inte stoppa den.
EnglishThere are a range of multi-faceted options which can help to alleviate the problem.
Det finns en rad mångfasetterade alternativ som kan bidra till att dämpa problemet.
EnglishLet me set out for honourable Members what we are doing to alleviate the present crisis.
Låt mig redovisa för ledamöterna vad vi gör för att lindra den nuvarande krisen.
EnglishThey partially alleviate and offset the losses incurred by the farmers.
De lindrar och kompenserar delvis de förluster som jordbrukarna fått vidkännas.
EnglishPrivate exploitation of energy sources does not help to alleviate poverty.
Privat exploatering av energikällor bidrar inte till att minska fattigdomen.
EnglishCould we not alleviate the effects of rapid enlargement on environmental standards?
Kunde vi inte lindra den snabba utvidgningens effekter på miljönormerna?
EnglishThis brings me to the Fava report on our Action Plan to alleviate the social impacts.
Därmed kommer jag fram till Favas betänkande om vår sociala handlingsplan.
EnglishAre there any steps that the Commission can take to alleviate that unfairness?
Kan kommissionen vidta mått och steg för att minska denna orättvisa?
EnglishThe emergency aid voted through will go some way to help alleviate the problems faced.
Den akuthjälp som röstades igenom, kommer till viss del att mildra de rådande problemen.
EnglishAdditional action is required to alleviate this problem in the short term.
Ytterligare åtgärder krävs för att minska detta problem på kort sikt.
EnglishThe EU financial support will alleviate the hardships Lithuanian workers are facing.
EU:s finansiella stöd kommer att lindra de svårigheter som litauiska arbetstagare står inför.
EnglishCould we not alleviate the effects of rapid enlargement on environmental standards?
Kunde vi inte börja med införlivandet av alla dussintals direktiv?
EnglishAccordingly UNICEF needs to be allowed in, to alleviate the threat of disease and malnutrition.
Därför måste Unicef släppas in, för att mildra hotet om sjukdomar och näringsbrist.
EnglishEverything that can be done must be done to alleviate this human suffering.
Allt som kan göras för att lindra den mänskliga nöden måste göras.
EnglishI said to the House that handouts will not simply alleviate poverty.
Jag sade till parlamentet att bistånd inte kommer att minska fattigdomen.
EnglishI welcome the small steps that have been taken to alleviate the situation.
Jag välkomnar de små steg som man tagit för att lindra situationen.
EnglishAt the same time, this may also alleviate the imbalance within the dairy market.
På samma gång kan detta minska obalansen på mejerimarknaden.
EnglishOf course we must do everything in our power to alleviate famine.
Vi måste naturligtvis göra allt som står i vår makt för att lindra svälten.

Synonymer (engelska) till "alleviation":

alleviation
alleviated
alleviator