"allergic reaction" - Svensk översättning

EN

"allergic reaction" på svenska

EN

allergic reaction {substantiv}

volume_up
allergic reaction
Her discoloration could be an allergic reaction or a mild form of hives.
Missfärgningen kan vara en allergisk reaktion eller en svag nässelfeber.
A warning on the label that these could cause an allergic reaction should, in my opinion, suffice.
En varningstext på etiketten att dessa parfymämnen kan orsaka en allergisk reaktion anser jag vara tillräckligt.
No scientific data are available on what residual amount of a given allergen may trigger an allergic reaction.
Det finns inga vetenskapliga uppgifter om vilka restmängder som kan orsaka en allergisk reaktion.

Användningsexempel för "allergic reaction" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishHer discoloration could be an allergic reaction or a mild form of hives.
Missfärgningen kan vara en allergisk reaktion eller en svag nässelfeber.
EnglishCould be an allergic reaction or some kind of localized infection.
Det kan vara allt från en allergichock till en infektion.
EnglishNo scientific data are available on what residual amount of a given allergen may trigger an allergic reaction.
Det finns inga vetenskapliga uppgifter om vilka restmängder som kan orsaka en allergisk reaktion.
EnglishA warning on the label that these could cause an allergic reaction should, in my opinion, suffice.
En varningstext på etiketten att dessa parfymämnen kan orsaka en allergisk reaktion anser jag vara tillräckligt.
EnglishWe also find it a useful improvement that preparations which can cause an allergic reaction are now also to be labelled.
Dessutom tycker vi att det är en bra förbättring att ämnen som kan orsaka en allergisk reaktion förses med etikett.
EnglishI'm having an allergic reaction.
EnglishSo here I should like to say - though this will provoke an allergic reaction in some colleagues - that we should look at what is happening in America and Japan.
Här skulle jag vilja säga -även om det får vissa kollegor att hoppa högt -att vi bör rikta våra blickar mot Amerika och Japan.
EnglishCosmetics containing any of 26 fragrances above a certain threshold are to be labelled with a warning which says 'could cause an allergic reaction' .
Kosmetiska som innehåller någon av 26 dofter över en viss tröskel skall märkas med en varningsetikett som lyder "kan förorsaka en allergisk reaktion".
EnglishCosmetics containing any of 26 fragrances above a certain threshold are to be labelled with a warning which says 'could cause an allergic reaction '.
Kosmetiska som innehåller någon av 26 dofter över en viss tröskel skall märkas med en varningsetikett som lyder " kan förorsaka en allergisk reaktion ".

Synonymer (engelska) till "allergic reaction":

allergic reaction
English

Liknande översättningar för "allergic reaction" på svenska

reaction substantiv
allergic adjektiv
chain reaction substantiv
horizontal reaction substantiv
chemical reaction substantiv
allergic to adjektiv
protective reaction substantiv